Wystawa z okazji 125-lecia powstania Szkoły Mechaniczno-Technicznej

Do 31 maja 2021 r. na stronie południowej ogrodzenia Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych PW można oglądać wystawę „Pionierzy kształcenia politechnicznego. Na drodze do niepodległości”, zorganizowaną z okazji 125-lecia powstania Szkoły Mechaniczno-Technicznej im. H. Wawelberga i S. Rotwanda.

Szkołę Mechaniczno-Techniczną ufundowaną przez Hipolita Wawelberga i Stanisława Rotwanda otwarto 4 września 1895 r. w Warszawie.

Wkrótce Wawelberg i Rotwand wybudowali uczelni porządny kompleks budynków, zadbali też o to, czego szkoła będzie uczyć. Wysłali swoich pracowników na rekonesans do najlepszych uczelni politechnicznych w Europie. Potem skrupulatnie skorzystano z ich raportów. Profesorowie wprowadzili w życie system, który nawet dziś uchodziłby za nowoczesny. Połączyli teorię z praktyką, w proporcjach niemal pół na pół. Codziennie rano uczniowie zgłębiali teorię, a popołudniami mieli prace w warsztatach. Nie tylko poznawali zasady rzemiosła i budowy maszyn, ale musieli je też samodzielnie zaprojektować i wykonać. Wakacyjne praktyki z zakładach produkcyjnych były obowiązkowe.

Szkołę, która funkcjonowała do 1951 r., ukończyło wielu wybitnych techników, inżynierów, konstruktorów i wynalazców. Przyczynili się oni w znaczący sposób do powstania i rozwoju przemysłu w wolnej Polsce.

Wystawę i koncert zorganizowało Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Kolonii Wawelberga w ramach Festiwalu Hipolita i Ludwiki. Ekspozycję wsparło merytorycznie m.in. Muzeum Politechniki Warszawskiej.

Źródło: Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Kolonii Wawelberga