Wydziałowe obchody 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej

Obok uroczystości centralnych, poszczególne Wydziały PW zaplanowały wydarzenia uświetniające jubileusz. Równolegle, Wydział Architektury, Wydział Chemiczny oraz Inżynierii Lądowej będą świętować jubileusz 100-lecia swojego istnienia.

Bogata historia naszej Uczelni pozwala spojrzeć ze stuletniej perspektywy nie tylko na wydarzenia związane bezpośrednio z Gmachem Głównym Politechniki Warszawskiej, ale również odwołuje się do życia i działalności tych Wydziałów, które mieszczą się w szeroko pojętym Kampusie. Dziewiętnaście Wydziałów i jedno Kolegium stanowi spuściznę nie do przecenienia, tym bardziej że w jubileuszowym roku 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej, każda z tych jednostek zaplanowała wydarzenia, które opowiedzą historię językiem współczesnych dokonań.

W roku 2015 trzy Wydziały: Architektury, Chemiczny oraz Inżynierii Lądowej obchodzić będą ten rok w szczególny sposób, gdyż to właśnie ich dzieje już od samego początku są związane ze 100-leciem Uczelni i nauczaniem w języku polskim. Wśród wydarzeń wydziałowych znajdziemy m.in. wydanie wielotomowej publikacji historii i dorobku Wydziału Architektury, wykład „Wydział Chemiczny - teraźniejszość i przyszłość” czy konferencję „Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych pod egidą Polskiej Akademii Nauk” na Wydziale Inżynierii Lądowej.

95-lecie Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej to z kolei uroczyste spotkanie absolwentów i sympatyków oraz osób współpracujących z Wydziałem, choć działań towarzyszących jubileuszowi będzie znacznie więcej. Do grona jubilatów dołączy także Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej z obchodami 45-lecia istnienia, które uświetni historyczno-naukowe seminarium oraz okolicznościowy bal.

Wydarzenia „skrojone na miarę”

Rok 2015 pokaże również jak Wydziały naszej Uczelni potrafią integrować całą politechniczną społeczność, dostarczając jej nieustannie powodów do dumy. Dlatego właśnie jubileusz znajdzie odzwierciedlenie w planach pozostałych Wydziałów, które choć tym razem nie obchodzą własnych rocznic, zaangażują się w święto Politechniki Warszawskiej.

Znakomitą okazją do wymiany spostrzeżeń w perspektywie mijających lat będzie np. wystawa tematyczna i wydanie monografii pt. „Humanistyka i nauki społeczne na kierunkach technicznych w Politechnice Warszawskiej” Wydziału Administracji i Nauk Społecznych. Wydział Mechatroniki zaprezentuje cykl otwartych pokazów filmowych połączonych z prelekcją na temat „Mechatronika - nauka następnego 100-lecia”, podczas gdy Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa pokaże wystawę „Na skrzydłach czasu - ludzie i konstrukcje lotnicze Politechniki Warszawskiej”. Swoimi osiągnięciami pochwali się też Wydział Inżynierii Materiałowej z konferencją „100 lat nauki o materiałach na 100-lecie PW”, Wydział Zarządzania zorganizuje sesję plakatową „Dyplomanci Wydziału Zarządzania PW dla gospodarki”, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych przedstawi prezentację „Sławni matematycy”, a Wydział Transportu odsłoni pamiątkową tablicę. Wydział Fizyki zainspiruje nas najnowszymi odkryciami w zakresie optyki dedykując im wystawę pt. „Fotonika XXI wieku”. Czerwiec 2015 r. przyniesie nam Akademię Światowego Dnia Elektryki, w której organizacji partycypować będzie Wydział Elektryczny.

W przyszłość młodych Wydziały Politechniki Warszawskiej spojrzą przez pryzmat organizowanego w dniach 15-16 maja 2015 r. Pikniku Edukacyjnego, podczas którego młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pozna ofertę Uczelni i jej najciekawsze osiągnięcia będące udziałem m.in. Kół Naukowych PW. W majowe wydarzenie włączy się m.in. Wydział Inżynierii Produkcji, podczas gdy Kolegium Nauk Społecznych i Ekonomicznych z Wydziałem Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku swoje prezentacje przedstawi dnia 2 czerwca. Nieco starsi i bardziej doświadczeni będą mieli okazję uczestniczyć w konferencji naukowej doktorantów i młodych naukowców „Młodzi dla Techniki 2015”, która również odbędzie się w płockiej Filii PW.

Część Wydziałów przejdzie gruntowny „lifting”, który nie tyle pozwoli odnowić tradycję, lecz wręcz napisze ją na nowo dla kolejnych pokoleń studentów i kadry Uczelni. W ramach planowanych na 2015 rok modernizacji odbędzie się m.in. uroczyste otwarcie laboratoriów w nowych skrzydłach gmachu Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. Swój wizerunek odmieni również Wydział Inżynierii Środowiska, rewitalizując hol wejściowy do budynku. Program modernizacji infrastruktury dydaktycznej obejmie natomiast Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, który zamierza równocześnie dokonać zmian w programie nauczania.

Wymienione powyżej wydarzenia nie wyczerpują wszystkich atrakcji, jakie dla społeczności Politechniki Warszawskiej przygotowały jej Wydziały. O wszelkich interesujących inicjatywach będziemy pisać na bieżąco tak, aby ten rok był dla nas wszystkich okazją do bliższego poznania.

Podobne artykuły:

Politechnika Warszawska Filia w Płocku zaprasza na obchody 100-lecia Odnowienia Tradycji PW
100-lat Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej
100-lecie Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
45 lat Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW
Dzień Elektryki 2015 Wydziału Elektrycznego PW