Biuletyn PW / Kultura i Tradycja / Wspomnienie. Pożegnanie prof. Wiesława Grudzewskiego

Wspomnienie. Pożegnanie prof. Wiesława Grudzewskiego

W dniu 30 stycznia 2018 roku zmarł profesor Wiesław Grudzewski, wieloletni pracownik Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej, członek korespondent PAN, nauczyciel akademicki licznych roczników studentów, mentor wielu pracowników naukowych.

Profesor Wiesław Maria Grudzewski (ur. 13.02.1933 r. w Przemyślu, zmarł 30.01.2018 r.) - polski naukowiec, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, były redaktor naczelny miesięcznika „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”.

W 1956 roku otrzymał tytuł magistra ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu, w roku 1960 uzyskał dyplom inżyniera chemii w zakresie przetwórstwa węgla brunatnego i kamiennego Politechniki Wrocławskiej, a w 1964 - tytuł doktora nauk ekonomicznych w Wyższej Szkole Ekonomicznej we Wrocławiu.

W 1976 roku Rada Państwa nadała Wiesławowi Grudzewskiemu tytuł profesora nadzwyczajnego nauk technicznych, a w 1986 otrzymał tytuł profesora zwyczajnego.

Profesor Wiesław Grudzewski pełnił szereg ważnych funkcji akademickich. W roku 1972 został powołany na stanowisko dziekana Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Politechniki Wrocławskiej. W latach 1980 - 1990 zajmował stanowisko profesora w Zakładzie Nauk Zarządzania PAN. Od 1997 sprawował stanowisko profesora i kierownika Katedry Systemów Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej, rok później objął stanowisko profesora zwyczajnego Politechniki Warszawskiej, z którą był związany ponad 10 lat (1995- 2006).

W 1986 Profesor został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Urzędzie Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń. W latach 1990-1996 był dyrektorem Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ.

W kręgu zainteresowań naukowych prof. Wiesława Grudzewskiego znalazły się m.in.: modelowanie z zakresu badań operacyjnych, problematyka organizacji wirtualnych i ich implementacja w polskiej gospodarce, zarządzanie wiedzą, zarządzanie technologiami, zagadnienia e-learningu.

Źródło: WZ PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI