Wspomnienie zmarłych pracowników akademickich PW 2019-2020

W latach 2019-2020 pożegnaliśmy kolejne osoby, które swoim życiem i dokonaniami wpisały się w dorobek Politechniki Warszawskiej.

BAŁDYGA JERZY (1950-2019) 

Prof. dr hab. inż. Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. Dziekan Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej w latach 2005-2012, Prodziekan ds. Ogólnych i Naukowych w latach 1999-2005, Kierownik Zakładu Inżynierii i Dynamiki Reaktorów Chemicznych, członek Senatu Politechniki Warszawskiej, członek Senackich Komisji ds. Nauki oraz Etyki Zawodowej, Wiceprzewodniczący Komitetu Inżynierii Chemicznej  i Procesowej PAN, członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, członek Rady Doskonałości Naukowej I kadencji w dyscyplinie inżynieria chemiczna. Członek prezydium Europejskiej Federacji Inżynierii Chemicznej. Twórca szkół naukowych mikromieszania, inżynierii reaktorów chemicznych i procesów w układach wielofazowych. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, Q KOL 8-2-4 

DEPCZYŃSKI WIESŁAW FRANCISZEK (1929-2019) 

Doc. dr inż. Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Dyrektor Instytutu Gospodarki Wodnej w latach 1968-1972, Dyrektor Instytutu Zaopatrzenia w Wodę i Budownictwa Wodnego w latach 1987-1990, Zastępca Dyrektora Instytutu Inżynierii Środowiska w latach 1973-1975 i 1976-1986, członek Senatu Politechniki Warszawskiej w latach 1978-1981 i 1987-1990, członek Kolegium Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej w latach 1969-1972, członek Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk w latach 1969-1980, Zastępca Przewodniczącego Komitetu w latach 1972-1975, członek Prezydium i Przewodniczący Sekcji Konstrukcji Hydrotechnicznych Polskiej Akademii Nauk w latach 1978-1981, specjalista z zakresu gospodarki wodnej i inżynierii wodnej. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim, Kolumbarium Q5-I-3 

DOMARADZKI KRZYSZTOF (1945-2020) 

Dr hab. inż. arch. Prof. Uczelni, Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Od 1975 r. starszy asystent w Instytucie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego. Od 1989 r. adiunkt, a od 1991 r. kierownik Pracowni Urbanistyki Stosowanej w Zakładzie Projektowania Architektonicznego i Urbanistycznego. Od 2015 r. profesor nadzwyczajny PW. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, 83-II-29/30 

FILIPKOWSKI ANDRZEJ (1929-2020) 

Prof. dr hab. inż. Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Prorektor ds. Ogólnych w latach 1990-1996, Dyrektor Instytutu Systemów Elektronicznych w latach 1978-1984 i 1987-1990, Zastępca Dyrektora ds. Nauki Instytutu Systemów Elektronicznych w latach 1970-1978, członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, członek zwyczajny Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk, specjalista  z dziedziny elektroniki i projektowania układów scalonych. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, uhonorowany Złotą Odznaką „Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej”.
Prof. Andrzej Filipkowski zostanie pochowany na Powązkach. O terminie pogrzebu zawiadomi rodzina. 

GALIŃSKI BOGDAN (1939-2020) 

Dr inż. Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.Radiotechnik i elektronik, wieloletni wykładowca Instytutu Systemów Elektronicznych. Założyciel NSZZ SOLIDARNOŚĆ w PW, wieloletni członek Zakładowej Komisji Rewizyjnej NSZZ „S” w PW.
Pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Milanówku. 

GOLNIK NATALIA (1953-2020) 

Prof. dr hab. Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Zastępca Dyrektora Instytutu Metrologii i Inżynierii Biomedycznej w latach 2008-2012, Dziekan Wydziału, Kierownik Zakładu Inżynierii Biomedycznej, członek Senatu Politechniki Warszawskiej, członek Senackich Komisji ds. Organizacji Uczelni, Kadr oraz Mienia i Finansów, członek Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Biomedyczna, była Wiceprzewodnicząca  Komitetu Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej  PAN oraz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej, były członek Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, członek Rady ds. Atomistyki przy Prezesie Państwowej Agencji Atomistyki w latach 2003-2012, specjalista w dyscyplinie inżynierii biomedycznej. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Pochowana na Cmentarzu w Marysinie Wawerskim, ul. Korkowa 152. 

HAHN STEFAN LUDWIK (1921-2020) 

Prof. dr hab. inż. Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Prodziekan Wydziału Elektroniki w latach 1969-1973, Kierownik Zakładu Radiokomunikacji w Instytucie Radioelektroniki, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk Wydziału IV Nauk Technicznych, wieloletni Przewodniczący Narodowego Komitetu Unii Nauk Radiowych (URSI),  Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz członek Prezydium Komitetu Elektroniki  i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk, specjalista w zakresie metrologii elektromagnetycznej, radioelektroniki i radiokomunikacji. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz uhonorowany odznaką „Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej”.
Pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, A21-3-8 

HELSZTYŃSKI JERZY JULIUSZ (1927-2019) 

Prof. dr hab. inż. Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Kierownik Zakładu Miernictwa i Optoelektroniki w latach 1972-1997, zasłużony pracownik Instytutu Systemów Elektronicznych, specjalista z zakresu optoelektroniki, techniki laserowej i światłowodowej. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi.
Pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, C-A-27 

KRZESIŃSKI GRZEGORZ (1955-2020) 

Dr hab. inż. Prof. Uczelni, Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Dyrektor Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej w latach 2016-2020, Zastępca Dyrektora Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej w latach 2012-2016, specjalista z zakresu mechaniki konstrukcji i mechaniki ciał odkształcalnych, biomechaniki oraz komputerowych technik obliczeniowych. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Starej Iwicznej. 

MALCZEWSKI JERZY (1924-2020) 

Doc. dr inż. Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii  Politechniki Warszawskiej w Płocku.Od 1946 r. związany zawodowo z Politechniką Warszawską, zasłużony dla powojennej odbudowy Politechniki Warszawskiej. Zaangażowany w rozwój Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku. Kierownik Zespołu Aparatury i Urządzeń Przemysłowych, Dyrektor Instytutu Mechaniki w latach 1980-1981,  adiunkt w Instytucie Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym PW w Płocku, adiunkt w Instytucie Inżynierii Mechanicznej Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku. Odznaczony Krzyżem z Mieczami Orderu Krzyża Niepodległości oraz Medalem Stulecia Odzyskania Niepodległości.
Pochowany na Cmentarzu Wolskim, ul. Wolska 180/182, 86-VI-18 

NAWALANY MAREK (1947-2020) 

Prof. dr hab. inż. Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Dyrektor Instytutu Systemów Inżynierii Środowiska w latach 1992-1999. Kierownik Zakładów: Ochrony Środowiska Miejskiego w latach 2003-2004, Gospodarki Wodnej i Hydrologii w latach 2005-2007, Ochrony i Kształtowania Środowiska w latach 2007-2011 oraz Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska w latach 2011-2018, specjalista w zakresie hydrogeologii i gospodarki wodnej. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, HE-4-5 

OBRĘBSKI JAN (1943-2020) 

Prof. dr hab. inż. Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Dyrektor Instytutu Mechaniki Konstrukcji Inżynierskich w latach 1991-1996, Zastępca Dyrektora Instytutu Mechaniki Konstrukcji Inżynierskich, Kierownik Zespołu Wytrzymałości Materiałów w latach 1992-1998. Specjalista w zakresie mechaniki budowli, mechaniki lekkich konstrukcji przestrzennych i mechaniki prętów cienkościennych.
Pochowany na Cmentarzu Prawosławnym, część katolicka, ul. Wolska 138/140, 99-15-26 

OCIOSZYŃSKI JERZY (1937-2019) 

Dr hab. inż. Prof. Uczelni, Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Zastępca Dyrektora Instytutu Maszyn Roboczych Ciężkich w latach 1978-1981 i 1983-1996, Kierownik zespołu dydaktycznego Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych w Instytucie Maszyn Roboczych Ciężkich w latach 1975-1978, specjalista z zakresu budowy i eksploatacji maszyn. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Pochowany na Cmentarzu w Pyrach, K-24-10 

OGRYCZAK WŁODZIMIERZ MIROSŁAW (1951-2020) 

Prof. dr hab. Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Dyrektor Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej w latach 2016-2020, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej w latach 2008-2016, Kierownik Zakładu Optymalizacji i Wspomagania Decyzji w latach 2003-2008, specjalista z dziedziny optymalizacji, systemów informatycznych i wspomagania decyzji. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Pochowany na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie, B-IV-1 - 11- 29 

ORZECHOWSKI JAN (1936-2019) 

Dr inż. Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej.Kierownik Pracowni Mikroniki w Zakładzie Technologii Wyrobów Precyzyjnych i Elektronicznych w Instytucie Inżynierii Precyzyjnej i Biomedycznej na Wydziale Mechatroniki. Specjalista w dziedzinie technologii wyrobów precyzyjnych i elektronicznych oraz budowy urządzeń technologicznych. Główny projektant dwóch pierwszych modeli linii technologicznych do produkcji cienkowarstwowych nośników informacji do pamięci EMC. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.
Pochowany na Cmentarzu w Marysinie Wawerskim. 

PILICZ ZDZISŁAWA WANDA (1925-2020) 

Mgr, nauczyciel Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Warszawskiej. Zastępca Kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w latach 1968-1981, Kierowniczka Ośrodka Dydaktyczno-Naukowego Nauczycieli WF przy Zarządzie Głównym ZNP w latach 1975-1985, założycielka i wieloletni Prezes Ogniska „Politechnika” Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, zaangażowana w krzewienie kultury fizycznej i rozsławianie Uczelni poprzez sport akademicki. Uhonorowana Medalem Politechniki Warszawskiej, odznaką „Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej”.
Pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Ząbkach. 

PODGÓRSKA WIOLETTA ANNA (1963-2019) 

Dr hab. inż., Prof. Uczelni Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. Kierownik Zakładu Inżynierii i Dynamiki Reaktorów Chemicznych w latach 2005-2012, specjalista z zakresu inżynierii reaktorów chemicznych i układów wielofazowych. Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Pochowana na  Cmentarzu  Komunalnym w Radomiu przy ul. Ofiar Firleja 45. 

RAKOCZY ANTONI KRZYSZTOF (1947-2020) 

Dr inż. Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Prodziekan ds. studiów zaocznych i wieczorowych Wydziału Inżynierii w latach 2002-2008, kierownik programowy klubu studenckiego „Stodoła”, specjalista z zakresu informatyki, projektowania systemów informatycznych oraz niezawodności maszyn. Odznaczony  Medalem Złotym za Długoletnią Służbę.
Pochowany na Cmentarzu Prawosławnym, część katolicka, ul. Wolska 138/140, 81B-1-26 

SMALKO ZBIGNIEW TADEUSZ (1930-2020) 

Prof. dr hab. inż. Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Wieloletni Kierownik Zakładu Eksploatacji i Utrzymania Pojazdów, Zastępca Dyrektora ds. Nauki Instytutu Transportu Politechniki Warszawskiej, członek i założyciel Zarządu Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa i Niezawodności, Przewodniczący Sekcji Technicznych Środków Transportu Komitetu Transportu PAN, członek Rady Naukowej Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, specjalista z zakresu bezpieczeństwa i niezawodności środków transportu, odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Pochowany na Cmentarzu w Wilanowie. 

SOBASZEK ANDRZEJ (1933-2020) 

Dr hab. Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej.  Prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej, wieloletni pracownik Zakładu Dyfrakcji Neutronów Instytutu Fizyki Politechniki Warszawskiej, specjalista w zakresie technik radiacyjnych. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi.
Pochowany na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie, W-VI-6-5-11 

STANKIEWICZ WŁODZIMIERZ (1926-2020) 

Prof. nzw. dr hab. Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Kierownik Zakładu Teorii Podstaw Optymalizacji w latach 1975-1981, wieloletni Kierownik Zakładu Podstaw Geometrii, specjalista z dziedziny matematyki, nomografii. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi.
Pochowany na Cmentarzu Bródzieńskim w Warszawie, 34C-V-14 

STARCZEWSKI ZBIGNIEW HENRYK (1946-2020) 

Prof. dr hab. inż. Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Wybitny specjalista z dziedziny budowy i eksploatacji i maszyn, ceniony wykładowca z zakresu automatyki i teorii maszyn, w latach 1996-2010 kilkakrotnie pełniący funkcję Prodziekana ds. studiów wieczorowych i zaocznych (późniejszych studiów niestacjonarnych), wieloletni Dyrektor Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Sieci Badawczej Łukasiewicz. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Złotym za Długoletnią Służbę oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Pochowany na Cmentarzu Prawosławnym, część katolicka, ul. Wolska 138/140, 99-12-28

Opracowanie na podstawie zestawienia przygotowanego przez Elżbietę Borysowicz z Muzeum Politechniki Warszawskiej