Wspomnienie zmarłych pracowników akademickich PW 2017-2018

W latach 2017-2018 pożegnaliśmy kolejne osoby, które swoim życiem i dokonaniami wpisały się w dorobek Politechniki Warszawskiej.

ADAMCZEWSKI ZDZISŁAW MARIAN (1931-2018)

Prof. dr hab. inż. Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Prorektor Politechniki Warszawskiej w latach 1973-1981. Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii w latach 1971-1973. Przewodniczący Stowarzyszenia Geodetów Polskich w latach 1980-1983. Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w latach 1980-1987. Specjalista z dziedziny geodezji i kartografii, informatyki geodezyjnej, szacowania nieruchomości. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim Wojskowym K-1-19.

BARLIK MARCIN (1944-2018)

Prof. dr hab. inż. Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Prodziekan w latach 1992-1996 i 2002-2008. Zastępca Dyrektora Instytutu Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej w latach 1987 oraz 1996-2002. Kierownik Katedry Geodezji i Astronomii Geodezyjnej w latach 2008-2012. Senator Politechniki Warszawskiej w latach 1996-2008. Członek Kapituły Medalu Politechniki Warszawskiej. Specjalista z dziedziny grawimetrii i geodezji fizycznej. Wieloletni Przewodniczący Komitetu Geodezji PAN. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaką Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej.
Pochowany na cmentarzu w Wilanowie.

BIAŁAS SŁAWOMIR (1930-2018)
 
Prof. dr hab. inż. Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Dziekan Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych w latach 1990-1996. Prodziekan Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych w latach 1987-1990. Zastępca Dyrektora Instytutu Podstaw Budowy Maszyn w latach 1973-1975. Specjalista w zakresie metrologii, specyfikacji geometrii wyrobów oraz zamienności części maszyn i normalizacji. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim 255-II-13.

BIAŁOŃ-SOCZYŃSKA LIDIA (1935-2018)

Prof. dr hab. Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Kierownik Zakładu Ekonomicznych Problemów Postępu Technicznego INES PW w latach 1981-1989. Kierownik i Dziekan Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Wieloletni członek Polskiej Akademii Nauk. Specjalistka w zakresie nauk ekonomicznych, nauk o zarządzaniu i marketingu. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi.
Pochowana na Cmentarzu Południowym w Antoninowie 30A II-3-104.

BOGACZ ROMAN STANISŁAW (1937-2018)

Prof. dr hab. inż. Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Honorowy Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowej. Honorowy członek Hellenic Society for Theoretical and Applied Mechanics, członek Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk (EASA), twórca szkoły naukowej dynamiki pojazdów szynowych, promotor osiągnięć polskich uczonych w obszarze mechaniki i budowy maszyn, wybitny specjalista w dziedzinie mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn.
Pochowany na Cmentarzu Południowym w Antoninowie 12 AZ-1-1. (AZ - Aleja Zasłużonych)

ERBEL STANISŁAW (1927-2018)

Prof. dr hab. inż. Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Dyrektor Instytutu Technologii Bezwiórowych w latach 1978-1990. Specjalista z dziedziny obróbki plastycznej metali i techniki wytwarzania. Prezes Rady Zakładowej ZNP w latach 1971-1973. Członek Komitetu Metalurgii i Komitetu Budowy Maszyn PAN. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Pochowany na cmentarzu w Wilanowie.

GÓRSKI ANDRZEJ WINCENTY (1920-2017)

Prof. dr inż. Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Dziekan Wydziału Chemicznego w latach 1973-1981. Prodziekan Wydziału Elektroniki w latach 1960-1970. Wieloletni Kierownik Zakładu Chemii Nieorganicznej. Członek Senackiej Komisji ds. Historii i Tradycji PW. Specjalista z dziedziny chemii nieorganicznej. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Pochowany na cmentarzu w Józefowie k/Otwocka.

GRUDZEWSKI WIESŁAW MARIA (1933-2018)

Prof. dr inż. Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej. W latach 1980-1990 profesor w Zakładzie Nauk Zarządzania PAN. Od 1997 r. profesor i kierownik Katedry Systemów Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej. Od 1998 r. profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej, z którą był związany ponad 10 lat. Działacz Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. Członek Honorowy TNOiK. Członek korespondent PAN. Wyróżniony Medalem im. Karola Adamieckiego za wybitne zasługi dla nauk
o organizacji i zarządzaniu.
Pochowany na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.

HEJDUK IRENA KRYSTYNA (1949-2018)

Prof. dr hab. Wydziału Inżynierii Produkcji oraz Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Specjalista w zakresie ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw oraz zarządzania. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pomocy Twórcom. Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Pochowana na Cmentarzu Powązkowskim Wojskowym Q KOL 8-2-19.

KŁOS ANDRZEJ (1924-2018)

Prof. dr hab. inż. Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Zastępca Dyrektora Instytutu Elektroenergetyki PW w latach 1984-1987. Specjalista w zakresie systemów elektroenergetycznych. Członek organizacji międzynarodowych CIGRE i PSCC oraz krajowych SEP i PTETiS. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim Wojskowym AII-7-6.

LIS STANISŁAW (1928-2018)

Prof. dr hab. inż. Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego PW w latach 1988-1990. Dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania PW. Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania w przemyśle, współtwórca Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych. W latach 1998-2001 współorganizator, a później kierownik zaocznych studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Pochowany na Cmentarzu Służewskim Starym przy ul. Fosa, lewa strona, kwatera 20 A grób 39.

MAKARUK LESZEK (1929-2018)

Prof. dr hab. inż. Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Dyrektor Instytutu Tworzyw Sztucznych w latach 1985-1987. Wieloletni Kierownik Zakładu Chemii Fizycznej Polimerów. Specjalista w dziedzinie chemii fizycznej polimerów i technologii tworzyw sztucznych. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim Wojskowym B32-7-25.

MAŃKOWSKI STANISŁAW MARIA (1937-2018)

Prof. dr hab. inż. Wydziału Inżynierii Środowiska PW. Rektor Politechniki Warszawskiej w latach 2002-2005. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie w latach 2001-2002. Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska w latach 1993-1999. Dyrektor Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji w latach 1990-1993. Zastępca Dyrektora Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji w latach 1978-1990. Dyrektor Uczelnianego Centrum Badawczego Energetyki i Ochrony Środowiska w latach 1997-2002. Dyrektor Centrum Transferu Technologii w latach 2005-2008. Prezes Rady Zakładowej ZNP w Politechnice Warszawskiej w roku 1980. Wybitny specjalista z dziedziny inżynierii środowiska, ciepłownictwa, ogrzewnictwa i wentylacji. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi, odznaką Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej.
Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim 75-VI-11.

MRUGALSKI ZDZISŁAW (1930-2017)

Prof. dr hab. inż. Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Dziekan Wydziału Mechaniki Precyzyjnej w latach 1982-1987. Prodziekan Wydziału Mechaniki Precyzyjnej w latach 1975-1982. Dyrektor Instytutu Konstrukcji Przyrządów Precyzyjnych i Optycznych PW w latach 1991-1993. Członek Senatu Politechniki Warszawskiej w latach 1982-1990 oraz Komisji Senackiej ds. Historii i Tradycji PW. Członek Komitetu Budowy Maszyn PAN. Specjalista z dziedziny budowy i eksploatacji maszyn oraz konstrukcji urządzeń precyzyjnych. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej, Medalem Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie.
Pochowany na Cmentarzu Wolskim 106-IV-9.

OBRĘBSKI TADEUSZ (1933-2018)

Prof. dr Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Zastępca Dyrektora w Instytucie Nauk Ekonomiczno-Społecznych PW w latach 1981-1991. Zastępca Dyrektora w Kolegium Nauk Społecznych i Administracji PW w latach 1996-1999, Członek Senatu Politechniki Warszawskiej w latach 1996-1999 oraz 1999-2002. Specjalista w zakresie mikro i makroekonomii. Odznaczony Krzyżem Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Pochowany na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie (Wólka Węglowa) E-V-7 - 10-5.

OLEKSIUK TADEUSZ WALDEMAR (1935-2018)

Prof. dr hab. inż. Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Dziekan Wydziału Mechaniki Precyzyjnej w latach 1977-1981. Prodziekan Wydziału Mechaniki Precyzyjnej w latach 1973-1977. Dyrektor Instytutu Konstrukcji Przyrządów Precyzyjnych i Optycznych PW w latach 1981-1991. Członek wielu międzynarodowych komitetów naukowych. Wybitny specjalista z zakresu konstruowania urządzeń precyzyjnych. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej.
Pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Pruszkowie-Gąsinie przy ul. Południowej 5.

OSIECKA EWA (1938-2017)

Prof. dr hab. inż. Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej w latach 1990-1993. Specjalista z dziedziny technologii materiałów budowlanych i inżynierii kompozytów mineralnych. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.
Pochowana na Cmentarzu Powązkowskim 153-I-4.

PAŁASZEWSKI TADEUSZ (1920-2018)

Prof. dr hab. inż. Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Prodziekan Wydziału Architektury PW w latach 1966-1969. Wieloletni Kierownik Zakładu Ekonomii i Organizacji Budownictwa i Zakładu Podstaw Technicznych i Ekonomicznych Projektowania. Zastępca Dyrektora w Instytucie Projektowania Architektonicznego PW w latach 1973-1975. Specjalista w zakresie budownictwa architektonicznego. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi.
Pochowany na Cmentarzu Wolskim 1-V-23.

PANASIUK JAN (1926-2017)

Prof. dr hab. inż. Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Prodziekan Wydziału Geodezji i Kartografii w latach 1984-1987. Specjalista z zakresu kartografii matematycznej oraz odwzorowań kartograficznych. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi.
Pochowany na cmentarzu w Międzyrzecu Podlaskim.

PRZEMIENIECKI JANUSZ STANISŁAW (1927-2017)

Doktor honoris causa Politechniki Warszawskiej, doktor honoris causa Wojskowej Akademii Technicznej. W latach 1961-1995 profesor, dziekan i rektor Instytutu Technologii Wojsk Lotniczych. Współtwórca metody elementów skończonych, prekursor badań w zakresie naprężeń termicznych w pokryciach samolotów naddźwiękowych. Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi RP, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Powstania Warszawskiego, Medalem Wojska Polskiego.
Pochowany w USA. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 30 grudnia 2017 r. w kościele Our Lady of Lourdes w Venice na Florydzie.

ROKICKI JACEK (1956-2017)

Prof. dr inż. Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Wieloletni kierownik Zakładu Aerodynamiki w Instytucie Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej. Dyrektor Uczelnianego Centrum Badawczego Lotnictwa i Kosmonautyki. Senator Politechniki Warszawskiej w latach 2012-2016. Członek Senackich Komisji do spraw Organizacji Uczelni, Nauki oraz Współpracy z Zagranicą. Wybitny naukowiec i specjalista z dziedziny obliczeniowej i eksperymentalnej mechaniki płynów.
Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim 92-II-21.

SADOWSKI ADAM (1962-2018)

Dr hab. Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Profesor Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych. Specjalista w dziedzinie ekonomiki i organizacji działalności gospodarczej, ekonomiki rolnictwa i ekonomiki turystyki. Prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Białymstoku. Członek Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Pochowany na Cmentarzu Farnym w Białymstoku.

SOBOCIŃSKI RYSZARD (1931-2017)

Prof. dr hab. inż. Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Rektor Politechniki Świętokrzyskiej w latach 1981-1984. Specjalista w dziedzinie budowy pojazdów mechanicznych i procesów termodynamiczno-przepływowych w silnikach pojazdów samochodowych oraz urządzeniach cieplnych. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim, Kolumbarium IV etap, rząd 3, grób 10.

SZYMAŃSKI EDWARD (1928-2018)

Prof. dr hab. inż. Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Zastępca Dyrektora Instytutu Technologii i Organizacji Produkcji Budowlanej w latach 1978-1981. Kierownik Zakładu Technologii i Organizacji Produkcji Materiałów Budowalnych w latach 1981-1987, Przewodniczący Komisji Aprobat Technicznych w Instytucie Technik Budowlanych w latach 1992-2007. Wybitny specjalista w dziedzinie budownictwa. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaką Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej.
Pochowany na Cmentarzu w Aleksandrowie k/Falenicy.

WASZKIEWICZ STANISŁAW (1938– 2017)
 
Dr hab. inż. Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Specjalista z zakresu odlewnictwo - budowa i eksploatacja maszyn. Autor licznych publikacji naukowych i podręczników. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.
Pochowany na cmentarzu w Pyrach.

WŁOSIŃSKI WŁADYSŁAW KAROL (1931-2018)

Prof. dr hab. inż. Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Doktor honoris causa Politechniki Wrocławskiej, Śląskiej oraz Świętokrzyskiej. Honorowy profesor Beigijng Polytechnical University i University for Surface Engineering. Prorektor ds. nauki Politechniki Warszawskiej w latach 1993-1999. Prodziekan ds. ogólnych i nauki Wydziału Mechanicznego Technologicznego w latach 1987-1990. Dyrektor Centrum Transferu Technologii PW w latach 1999-2003. Członek Senackiej Komisji ds. badań naukowych w latach 1990-1993. Przewodniczący Wydziału IV Polskiej Akademii Nauk w latach 2003-2010. Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk. Członek zwyczajny Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Członek Jury Konkursów o Nagrodę Siemensa i o Nagrodę Fiata. Światowej klasy specjalista w dziedzinie technologii materiałowych. Twórca szkoły naukowej spajania materiałów zaawansowanych. Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Belgijskim Krzyżem Oficerskim, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Medalem Politechniki Warszawskiej.
Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim Wojskowym G-Tuje-38.

PEŁKA WOJCIECH (1938-2017)

Mgr inż. b. z-ca Dyrektora Administracyjnego Politechniki Warszawskiej.
Pochowany na cmentarzu Powązkowskim 145-I-22.

Opracowano na podstawie zestawienia przygotowanego przez Elżbietę Borysowicz z Muzeum Politechniki Warszawskiej