Biuletyn PW / Kultura i Tradycja / Wspomnienie o mgr inż. Tadeuszu Rogowskim

Wspomnienie o mgr inż. Tadeuszu Rogowskim

7 lipca 2014 r. po ciężkiej chorobie zmarł mgr inż. Tadeusz Rogowski, długoletni Dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki PW, nauczyciel akademicki w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, wieloletni aktywny członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego, odznaczony Medalem XXX-lecia PTI.

mgr inż. Tadusz Rogowski

W czasach studenckich był redaktorem pisma „Politechnika”. W toku pracy zawodowej stał się m.in. jednym z pionierów budowy warszawskiej telekomunikacyjnej sieci metropolitalnej. Swoją wiedzę o sieciach przekazywał pokoleniom studentów WEiTI PW.

Szczególnie zasłużył się na polu działalności Polskiego Towarzystwa Informatycznego: założył i prowadził pierwszą listę dyskusyjną „PTI elka”, był od lat 90. redaktorem i naczelnym redaktorem „NetForum” i „TeleNet Forum”, mimo choroby w 2012 i 2013 r. włączył się w organizację konferencji historycznych PTI, w tym seminarium nt. historii Internetu, był rzeczoznawcą PTI (nr uprawnień 077) i członkiem Rady Izby Rzeczoznawców, a w kadencji 2005-2008 był członkiem Zarządu Głównego PTI.

Liczne grono Jego przyjaciół, uczniów i współpracowników pożegnało go 11 lipca na cmentarzu w Pyrach.

Źródło: Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI