Warszawa w akwarelach Wydziału Architektury

19 listopada 2014 r. otwarto wystawę prac twórców związanych z Wydziałem Architektury naszej Uczelni. Tematem przewodnim wernisażu była Warszawa.

Bezpośrednio po obradach Senatu Politechniki Warszawskiej, obecni na sali goście przeszli do pokoju nr 147 w Gmachu Głównym PW, znanym jako Bar Bistro. Wernisaż otworzył prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej. W klimat wystawy wprowadził nas również prof. Stefan Wrona, Dziekan Wydziału Architektury, który podkreślił światową klasę prezentowanych na ścianach akwareli. Niemniej powrót do wystaw cyklicznych zapewnił nam ich ambasador - prof. Konrad Kucza-Kuczyński. Przemawiając do zgromadzonych gości, przywitał wszystkich obecnych w imieniu autorów warszawskiego rysunku i malarstwa. Wystawa została otwarta także dzięki staraniom dr. Mirosława Orzechowskiego, Kierownika Pracowni Rysunku, Malarstwa i Rzeźby w Zakładzie Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki a zarazem autora obrazów.

Autorzy prezentowanych prac:

  • prof. zw. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell,
  • mgr inż. arch. Włodzimierz Karczmarzyk,
  • prof. zw. dr hab. inż. arch. Konrad Kucza-Kuczyński,
  • dr inż arch. Mirosław Orzechowski,
  • mgr inż. arch. Ryszard Rogala,
  • dr inż arch. Michał Suffczyński,
  • mgr inż. arch. Adam Sufliński.

Dr inż arch. Adam Sufliński jest poprzednim Kierownikiem Pracowni Rysunku, Malarstwa i Rzeźby, natomiast mgr inż. arch. Ryszard Rogala, Prezesem Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich.

Wernisaż zbiega się z obchodami 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej oraz 100-leciem Wydziału Architektury, stanowiąc tym samym powrót do tradycji wystaw malarstwa i rysunku autorstwa architektów z kręgów Warszawskiej Szkoły Rysunku Architektonicznego przy Zakładzie Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki na Wydziale Architektury PW. Jednocześnie, w stulecie powstania pracowni, warto podkreślić fakt, iż jej założycielem w 1915 był prof. Zygmunt Kamiński. Od tego momentu szkoła zachowuje sukcesję, gdzie uczeń zastępuje mistrza. Dzięki temu udaje się zachować naukową i dydaktyczną kontynuację.

Podobne materiały:

Rysunek – zmysł architektury
Zagadka ze starego albumu Biblioteki Głównej PW
Historia ppłk. Grażyny Lipińskiej w zbiorach Biblioteki Głównej PW
Trzy spojrzenia - wystawa malarstwa i fotografii w Muzeum PW