W Politechnice Warszawskiej odsłonięto tablicę poświęconą Marii Drac

17 kwietnia 2019 r. w Politechnice Warszawskiej uroczyście odsłonięto tablicę upamiętniającą Marię Drac, Kwestor Politechniki Warszawskiej w latach 1991-1997.

Tablicę przy wejściu do Biblioteki Głównej, na I piętrze Gmachu Głównego, odsłonili: prof. Stanisław Radkowski - przewodniczący Komisji Senatu PW ds. Historii i Tradycji, prof. Jerzy Woźnicki - rektor PW w latach 1996-2002, Jadwiga Bajkowska - obecna Kwestor PW oraz prof. Janusz Walo - Prorektor ds. Studenckich. 

- Chcieliśmy podkreślić, że Maria Drac stała się pionierem nowych systemów finansowych w szkolnictwie wyższym. Jako pierwszy kwestor w Polsce przełamała opór instytucji bankowych, umożliwiając Uczelni samodzielne dysponowanie zasobami kapitałowymi - powiedział prof. Stanisław Radkowski, przewodniczący Komisji Senatu PW ds. Historii i Tradycji, z której inicjatywy tablica została odsłonięta. - Chcieliśmy tą tablicą uczcić pamięć Marii Drac, która zakończyła swoje życie w murach Uczelni na posiedzeniu Senatu 23 kwietnia 1997 r. - dodał.

Prof. Jerzy Woźnicki, Rektor Politechniki Warszawskiej w latach 1996-2002, który współpracował z Marią Drac, przypomniał, że „była to osoba tak wyjątkowa, tak szczególna, o takich relacjach do Politechniki Warszawskiej i jej środowiska akademickiego, iż nie ma wątpliwości, że nadało to działalności Marii Drac w naszej Uczelni wymiar zgoła historyczny”.

- Nie miałam niestety przyjemności osobiście pracować z panią Marią, ale od mojego przyjścia na Politechnikę Warszawską w 2000 r. czułam się jej spadkobierczynią. Na panią Marię powoływali się nie tylko pracownicy służb finansowo-księgowych, ale również nauczyciele akademiccy. Mówiło się o niej z wielkim szacunkiem i traktowana była jako autorytet nie tylko w sprawach finansowych - mówiła Jadwiga Bajkowska, obecna Kwestor PW. - W dobie, kiedy musimy dostosować nasze systemy finansowo-księgowe do zmian, które wprowadziła nowa ustawa o szkolnictwie wyższym, mamy świadomość, jaki ogrom pracy pani Maria wykonała, tworząc te systemy od nowa - podkreślała.  

- Jestem przekonany, że ta tablica będzie nam przypominać wspaniałą osobowość pani Marii Drac i inspirować następców do takiego zaangażowania w pracę i organicznego działania na co dzień - powiedział, kończąc uroczystość, prof. Janusz Walo, Prorektor ds. Studenckich PW. 

Powiązany materiał:
Wspomnienie o Marii Drac

Zdjęcia: Biuletyn PW