W PW odsłonięta zostanie tablica poświęcona Marii Drac

17 kwietnia 2019 r. na naszej uczelni odbędzie się uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej Marię Drac, Kwestor Politechniki Warszawskiej w latach 1991-1997. Tablica zostanie odsłonięta o godz. 14.15 przy wejściu do Biblioteki Głównej, na I piętrze Gmachu Głównego.

Maria Drac pracowała w Politechnice Warszawskiej 27 lat, a w latach 1991-1997 pełniła funkcję Kwestora PW.

25 kwietnia 1997 r. na mocy postanowienia Prezydenta RP Maria Drac została pośmiertnie odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w rozwoju systemów finansowych wyższych uczelni. Rok później (1998), Politechnika Warszawska uhonorowała Marię Drac Medalem PW.

Powiązany materiał:
Wspomnienie o Marii Drac

Zdjęcie: Biuletyn PW