Uroczysta Rada Wydziału Elektrycznego z okazji jubileuszu 100-lecia wydziału

Dokładnie w 100. rocznicę utworzenia Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej - 14 czerwca 2021 roku - miało miejsce Uroczyste Posiedzenie Rady Wydziału Elektrycznego.

Posiedzenie otworzył Dziekan Wydziału Elektrycznego, prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak, który powitał uczestników oraz gości spotkania. W wydarzeniu uczestniczył Rektor Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, wszyscy Prorektorzy Politechniki Warszawskiej, Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, prof. dr hab. inż. Michał Malinowski oraz Przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Elektrycznego, Jerzy Baranowski. Na sali obecni byli Prodziekani Wydziału Elektrycznego, dyrektorzy instytutów oraz kierownicy zakładów, a także przedstawiciele Samorządu Studentów i Rady Doktorantów Wydziału Elektrycznego.

Po oficjalnym powitaniu, Dziekan prof. Lech Grzesiak przeniósł wszystkich w przeszłość do roku 1921, wyjaśniając, m.in. dlaczego od daty 14 czerwca liczy się istnienie Wydziału Elektrycznego. Była to data podpisania przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Statutu prawno-organizacyjnego Politechniki Warszawskiej, w którym znalazł się zapis o tym, że na uczelni funkcjonuje sześć wydziałów, a jednym z nich jest Wydział Elektrotechniczny. W 1924 roku zmieniono nazwę na Wydział Elektryczny.

Po wprowadzeniu tła historycznego powstania i rozwoju Wydziału Elektrycznego, głos zabrał Rektor Politechniki Warszawskiej, prof. Krzysztof Zaremba, który w swoim wystąpieniu podkreślił jak wiele łączy go z Wydziałem Elektrycznym. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, którego był Dziekanem, wiąże wspólna historia z Wydziałem Elektrycznym. W 1951 roku z Wydziału Elektrycznego został wyłoniony Wydział Łączności (obecny WEiTI). Innym elementem łączącym były niedawne wspólne działania Dziekanów mające na celu utrzymanie wydziałów na Politechnice Warszawskiej i nie likwidowanie ich.

Następnym punktem spotkania było wręczenie na ręce Dziekana Wydziału Elektrycznego oraz Rektora Politechniki Warszawskiej nagrody „Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2020” dla Wydziału Elektrycznego. Ze względu na ograniczenia pandemiczne, zeszłoroczna gala wręczenia nagród nie mogła się odbyć, dlatego redaktor naczelny „Monitora Rynkowego”, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z „Rzeczpospolitą” i prowadzący program Symbol, Jakub Lisiecki, postanowił wręczyć go właśnie podczas tej uroczystości.

Dziekani, którzy sprawowali swoje funkcje w nowym milenium wygłosili referaty na temat działalności Wydziału Elektrycznego w XXI wieku. Byli to prof. dr hab. inż. Roman Barlik, Dziekan w latach 1999-2005, prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak, Dziekan w latach 2005-2012 oraz obecny Dziekan od roku 2012, prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak.

Posiedzenie zakończyło się zaproszeniem do udziału w głównych uroczystościach jubileuszowych, które odbędą się 2 października br. w Dużej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej. Stacjonarne posiedzenie odbyło się w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej, wszyscy zainteresowani mogli obejrzeć transmisję spotkania w Internecie. 

Źródło i zdjęcia: Wydział Elektryczny PW