Ukończono kolejny etap prac nad odtworzeniem popiersia Prezydenta Ignacego Mościckiego

Warto pamiętać, że prof. Ignacy Mościcki był nie tylko Prezydentem RP i profesorem Politechniki Warszawskiej, ale także wybitnym chemikiem i wynalazcą, który przyczynił się do przedwojennego rozwoju naszego kraju i rozwoju polskiego przemysłu chemicznego.

Rekonstruując pomnik Prezydenta Ignacego Mościckiego przed Gmachem Technologii Chemicznej PW chcemy przypomnieć, że był on nie tylko Prezydentem RP i profesorem Politechniki Warszawskiej, ale także wybitnym chemikiem i wynalazcą, który przyczynił się do przedwojennego rozwoju naszego kraju i rozwoju polskiego przemysłu chemicznego.

Prof. Ignacy Mościcki był autorem ponad 60 prac naukowych, uzyskał też ponad 40 patentów na swoje wynalazki, do których prawa użytkowania przekazał nieodpłatnie państwu polskiemu po objęciu urzędu prezydenta RP.