Biuletyn PW / Kultura i Tradycja / Ukończono kolejny etap prac nad odtworzeniem popiersia Prezydenta Ignacego Mościckiego

Ukończono kolejny etap prac nad odtworzeniem popiersia Prezydenta Ignacego Mościckiego

Warto pamiętać, że prof. Ignacy Mościcki był nie tylko Prezydentem RP i profesorem Politechniki Warszawskiej, ale także wybitnym chemikiem i wynalazcą, który przyczynił się do przedwojennego rozwoju naszego kraju i rozwoju polskiego przemysłu chemicznego.

Rekonstruując pomnik Prezydenta Ignacego Mościckiego przed Gmachem Technologii Chemicznej PW chcemy przypomnieć, że był on nie tylko Prezydentem RP i profesorem Politechniki Warszawskiej, ale także wybitnym chemikiem i wynalazcą, który przyczynił się do przedwojennego rozwoju naszego kraju i rozwoju polskiego przemysłu chemicznego.

Prof. Ignacy Mościcki był autorem ponad 60 prac naukowych, uzyskał też ponad 40 patentów na swoje wynalazki, do których prawa użytkowania przekazał nieodpłatnie państwu polskiemu po objęciu urzędu prezydenta RP.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI