Rozwój Stalowej Woli z Wydziałem Architektury PW

Grafika przedstawia plansze konkursowe

Wystawa projektów konkursowych/ Wydział Architektury PW

Wystawę projektów konkursowych opracowanych przez studentów Wydziału Architektury PW Nowy Europejski Bauhaus - Wizja Rozwoju Centrum Stalowej Woli a Tożsamość Miasta można oglądać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli im. Melchiora Wańkowicza.

Prace są podsumowaniem studenckiego konkursu urbanistyczno-architektonicznego realizowanego w Katedrze Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Zadanie uczestników polegało na opracowaniu projektu koncepcji zagospodarowania nowego centrum miasta.

Jakie były początki projektu? W 2021 r. podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Dziekanem Wydziału Architektury PW -  dr. hab. inż. arch. Krzysztofem Koszewskim, a Prezydentem Miasta Stalowa Wola - mgr. Lucjuszem Nadbereżnym. Dotyczyło ono opracowania przez studentów prac konkursowych Nowy Europejski Bauhaus- wizja rozwoju centrum stalowej woli a tożsamość miasta. Koordynację i realizację zadania powierzono dr inż. arch. Agnieszce Wośko-Czeranowskiej i mgr. inż. arch. Michałowi Purskiemu z Katedry Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego.

Konkurs miał zachęcać studentów do eksperymentowania i poszukiwania elementów tożsamości miasta oraz niekonwencjonalnych rozwiązań w przestrzeni. Projekty ocenianie były pod kątem nowego spojrzenia na Stalową Wolę oraz pomysłów na przekształcenie przestrzeni na sprzyjającą zrównoważonemu rozwojowi i promocji.

Zdjęcie przedstawia plansze z pracami konkursowymi

Organizatorami wystawy są: Katedra Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, Urząd Miasta Stalowej Woli, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli/fot. Milena Łabaj

Projekty opracowali studenci pierwszego semestru studiów magisterskich na Wydziale Architektury PW, w Katedrze Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego. Wszystko odbyło się w ramach kursu Projektu Urbanistycznego Centrum w roku akademickim 2021/22. Prace podjęto w ośmiu trzyosobowych zespołach oraz jednym zespole czteroosobowym. Każdy opracował sześć plansz w formacie 100 cmx70 cm oraz opis projektu. W efekcie powstał projekt urbanistyczno-architektoniczny zaprezentowany w formie graficznej uzupełniony o opis przyjętych rozwiązań projektowych.

"

Formuła konkursowa, wspólne przeglądy oraz omówienia stanu zaawansowania prac i koncepcji projektowych, miały na celu zachęcenie studentów do eksperymentowania z formą i funkcją, a także do poszukiwania elementów tożsamości miasta oraz niekonwencjonalnych rozwiązań w przestrzeni - wyjaśniała dr inż. arch. Agnieszka Wośko-Czeranowska.

"

23 czerwca br. odbył się wernisaż wystawy, obecnie jest ona dostępna w holu głównym Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli im. Melchiora Wańkowicza

"

 Jak podsumował mgr inż. arch. Michał Purski: Studentom udało się stworzyć śmiałe w wyrazie, a jednocześnie bardzo silnie ukształtowane przez realne uwarunkowania i potrzeby współczesnych mieszkańców miasta projekty, które wydobywają niezwykle silną tożsamość modernistycznego miasta założonego na surowym korzeniu.

"

Wykładowcy Wydziału Architektury PW zaangażowani w projekt:

  • Dr hab. inż. arch. Katarzyna Pluta, prof. PW - Kierownik Katedry Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego WA PW
  • Dr inż. arch. Agnieszka Wośko-Czeranowska - koordynator PU3 - CENTRUM w RA 2020/21 i w Katedrze PUiKW
  • Mgr inż. arch. Katarzyna Kierczyńska-Królikowska
  • Mgr inż. arch. Mikołaj Gomółka
  • Mgr inż. arch. Michał Purski