Przygotowania do obchodów 100-lecia

W 2015 roku będziemy obchodzić 100-lecie odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej. Trwają już prace nad organizacją uroczystości upamiętniających to bardzo ważne dla naszej Uczelni wydarzenie. 

W grudniu ubiegłego roku decyzją prof. Jana Szmidta, Rektora Politechniki Warszawskiej, powołano Komitet Programowo-Organizacyjny obchodów. Na jego czele stanął prof. Władysław Wieczorek, Prorektor ds. Studenckich. Do najważniejszych zadań powołanego komitetu należy m.in. ustalenie szczegółowego harmonogramu, przyjęcie składu Komitetu Honorowego obchodów 100-lecia odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej oraz koordynacja podjętych działań. 

W 2015 roku został zaplanowany szereg wydarzeń, które będą pokazywać nie tylko dokonania Uczelni w ostatnim stuleciu, ale także zaprezentują plany rozwojowe Politechniki Warszawskiej. - Wszystkie imprezy o charakterze naukowym powinny łączyć dwa pierwiastki tradycji oraz nowoczesności – mówi prof. Władysław Wieczorek. - Ważny jest rys historyczny, czyli pokazanie, jak nasza Uczelnia wpływała na rozwój technologii, techniki i nauk inżynierskich w Polsce. Równie istotne będzie przedstawienie naszych mocnych stron. Bardzo dobrze kształcimy, zaspokajając nie tylko potrzeby rynku krajowego. Nasi absolwenci znajdują również zatrudnienie w firmach o charakterze globalnym, pracując w różnych zakątkach świata – dodaje.

Najważniejsze uroczystości zaplanowano na listopad przyszłego roku. Wiadomo już jednak, że w 2015 roku będzie miało miejsce wiele innych wydarzeń upamiętniających ten wyjątkowy dla Politechniki Warszawskiej jubileusz. - Obchody 100-lecia odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej chcielibyśmy zainaugurować balem charytatywnym. Odbędzie się on w połowie stycznia 2015 r. Przeprowadzimy na nim zbiórkę pieniędzy, które zostaną przeznaczone na stypendia dla mieszkających na Wschodzie Polaków, chcących studiować na naszej Uczelni. Planowany jest także szereg pikników naukowych – przybliża wstępne plany obchodów prof. Władysław Wieczorek. – Najważniejsze będą oczywiście uroczystości listopadowe trwające prawdopodobnie przez okres dwóch tygodni. Główny dzień obchodów zwieńczy uroczyste posiedzenie Senatu, powiązane z konferencją naukową, dotyczącą roli PW w rozwoju techniki w Polsce - wyjaśnia prof. Wieczorek.

Komitet Programowo-Organizacyjny liczy również na duże zaangażowanie studentów w organizację obchodów. Szczególnie przydatna będzie ich pomoc w maju przyszłego roku. Zaplanowano wówczas weekend otwarty Politechniki Warszawskiej. - Chcielibyśmy właśnie wtedy otworzyć całą Uczelnię dla szeroko pojętego środowiska warszawskiego, zorganizować pikniki i koncerty na terenie głównym PW. Wydarzeniem tym chcielibyśmy pokazać otwartość Politechniki Warszawskiej, która pracuje dla stolicy, jak i dla całego kraju – mówi Prorektor ds. Studenckich PW. 

Niewykluczone, że w 2015 roku Warszawę "przejmą" studenci Politechniki Warszawskiej. - Jesteśmy po pierwszych rozmowach z włodarzami miasta. Obiecano nam, że w tym wyjątkowym dla nas roku Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy przekaże klucze stolicy studentom Politechniki Warszawskiej – zdradza prof. W. Wieczorek.

W ramach obchodów 100-lecia odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej planowane jest również wydanie szeregu publikacji przybliżających tradycję i osiągnięcia uczelni w ostatnim stuleciu. Ma powstać także kilka filmów prezentujących obecnych uczonych Politechniki Warszawskiej wraz z ich dokonaniami. Bohaterami filmu będą również koła naukowe. Zaprezentowana zostanie w nich długoletnia tradycja Uczelni.

Na łamach Biuletynu Politechniki Warszawskiej będziemy Państwu przedstawiać ciekawe informacje związane z historią Politechniki Warszawskiej. W tworzeniu tych materiałów liczymy na Państwa pomoc – zapraszamy do przesyłania wspomnień związanych ze studiowaniem i pracą w Politechnice Warszawskiej, jak również zdjęć z własnych archiwów. Chętnie opublikujemy te materiały na naszych stronach. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem bpw@rekt.pw.edu.pl.

Więcej informacji na temat Jubileuszu TUTAJ