Biuletyn PW / Kultura i Tradycja / Pożegnanie. Prof. Zdzisław Adamczewski

Pożegnanie. Prof. Zdzisław Adamczewski

15 sierpnia 2018 roku odszedł prof. dr hab. inż. Zdzisław Marian Adamczewski, wybitny polski geodeta, wieloletni profesor Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Członek Honorowy Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

Profesor Zdzisław Adamczewski, specjalista z dziedziny geodezji i kartografii, informatyki geodezyjnej, szacowania nieruchomości, wieloletni pracownik Katedry Geodezji i Astronomii Geodezyjnej Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Dziekan Wydziału w latach 1971-1973, Prorektor Politechniki Warszawskiej w latach 1973-1980.

W latach 1974-1980 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego, a w latach 1980-1983 przewodniczącego Stowarzyszenia Geodetów Polskich. W latach 1980-1987 był Podsekretarzem Stanu - Prezesem Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Prof. Zdzisław Adamczewski był autorem ponad 300 publikacji naukowych z zakresu geodezji. Wielokrotnie odznaczany, m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Zdjęcie: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI