Powstaje Pomnik Prezydenta Mościckiego

Trwają prace nad odtworzeniem popiersia Prezydenta Ignacego Mościckiego - Prezydenta RP, profesora Politechniki Warszawskiej, a przede wszystkim wybitnego chemika i wynalazcy. Człowieka, którego zasługi na polu rozwoju polskiego przemysłu są nieocenione.

Dzisiaj cofamy się do roku 1925. Poniższe zdjęcie przedstawia uroczystość nadania tytułów doktora honoris causa Politechniki Warszawskiej Ignacemu Mościckiemu, który pracował w Katedrze Elektrochemii Technicznej PW (w środku), Karolowi Pollakowi i Aleksandrowi Rothertowi. 

Uczestnicy uroczystości. Stoją od lewej: Aleksander Rothert, Ignacy Mościcki, Karol Pollak

Profesor Ignacy Mościcki był autorem ponad 60 prac naukowych, uzyskał też ponad 40 patentów na swoje wynalazki. Prawa do ich użytkowania przekazał nieodpłatnie państwu polskiemu po objęciu urzędu prezydenta RP.