Pomnik Prezydenta Ignacego Mościckiego wraca przed Gmach Technologii Chemicznej PW

Przed Gmach Technologii Chemicznej wróci po niemal 80. latach odtworzony pomnik Prezydenta I. Mościckiego. Inicjatywę rekonstrukcji pomnika w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości podjął Komitet Organizacyjny powołany przez Rektora PW.

Odtworzenie pomnika Ignacego Mościckiego ma na celu przypomnienie, że był on nie tylko Prezydentem RP, ale także wybitnym chemikiem, elektrykiem, technologiem i wynalazcą, którego dokonania przyczyniły się do powstania polskiego przemysłu chemicznego. Uzyskał ponad 40 patentów, a wśród wynalazków znalazły się m.in. kondensatory wysokiego napięcia (po raz pierwszy użyte w konstrukcji wieży Eiffla) oraz aparaty do zabezpieczania sieci elektrycznych przed wyładowaniami atmosferycznymi. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Ignacy Mościcki zaangażował się w organizowanie polskiego przemysłu chemicznego, który bazował na krajowych surowcach.

Prof. Ignacy Mościcki został dwukrotnie doktorem honoris causa Politechniki Warszawskiej (1925 i 1926), gdzie w latach 1925-1926 pracował w Katedrze Elektrochemii Technicznej.

Rzeźbiarski model popiersia Prezydenta Mościckiego - na wzór popiersia z 1934 r. dłuta Stanisława Romana Lewandowskiego, rzeźbiarza, absolwenta krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych u Matejki - wykonali  Anna Getler i Piotr Grzegorz Mądrach, artyści plastycy, dyplomowani konserwatorzy dzieł sztuki, absolwenci warszawskiej ASP. Na podstawie modelu gipsowego powstanie odlew z brązu, który zostanie umieszczony na zrekonstruowanym postumencie.

- Inicjatywa odtworzenia pomnika ma przybliżyć także naszym studentom postać prof. Ignacego Mościckiego i jego zasługi nie tylko dla naszej uczelni, ale także polskiego przemysłu chemicznego. Jego badania i wysiłki doceniał nawet sam Albert Einstein. Do dzisiaj wiele firm korzysta z jego patentów nie wiedząc nawet, kto był ich autorem - mówi prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej.

Uroczystość odsłonięcia pomnika Prezydenta Ignacego Mościckiego została objęta Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Odtworzenie pomnika Prezydenta Ignacego Mościckiego będzie możliwe dzięki darczyńcom zarówno instytucjonalnym, jak i prywatnym. Zachęcamy wszystkich do przyłączenia się do inicjatywy. Więcej informacji  można otrzymać pisząc na adres lpt@ch.pw.edu.pl lub dzwoniąc pod numer 22 621 01 38.

Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
w Stulecie Odzyskania Niepodległości 1918-2018

Projekt realizowany jest w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości

Powiązany materiał:
Podziękowania dla Darczyńców odtworzenia pomnika Prezydenta Mościckiego