Biuletyn PW / Kultura i Tradycja / Pierwsze statuty Politechniki Warszawskiej

Pierwsze statuty Politechniki Warszawskiej

Od października 2019 r. w Politechnice Warszawskiej obowiązuje nowy statut, regulujący funkcjonowanie Uczelni przez najbliższe lata. Jak wyglądały pierwsze tego typu dokumenty, pochodzące z początku XX wieku?

Tradycja Politechniki Warszawskiej sięga początków XIX wieku, kiedy to w 1826 r. została otwarta Szkoła Przygotowawcza do Instytutu Politechnicznego w Warszawie. Najważniejszą z dat jest jednak 15 listopada 1915 r. Wówczas otwarto Politechnikę Warszawską z wykładowym językiem polskim. Wcześniej, 2 listopada 1915 r. generał-gubernator Hans von Beseler nadał Uczelni statut tymczasowy.

Jak wskazano w dokumencie, Politechnika Warszawska miała „udzielać wykształcenie wyższe, potrzebne do zawodu technicznego, oraz pielęgnować umiejętności i sztuki w zakresie wiedzy technicznej”.  Znalazł się również zapis potwierdzający, że „językiem wykładowym i urzędowym jest język polski”.

Od października 1916 r. obowiązywał statut nadany przez Hansa von Beselera 24 sierpnia 1916 r. Generał-gubernator pisał w przedmowie do dokumentu:

„Politechnika Warszawska w ubiegłym roku akademickim skupiła u siebie wiele większą, niż oczekiwano, ilość studentów; jest to dowodem tego, jak wielkie znaczenie tutaj w kraju przypisuje się umiejętnościom technicznym, również i dowodem, z jakiem zrozumieniem ocenione zostały zamiary, które mną kierowały przy powołaniu Politechniki do nowego życia. Do odbudowy, podniesienia ekonomicznego i kulturalnego Polski, wykształcenie dzielnych inżynierów, budowniczych i techników jest sprawą najwyższej wagi. Z zaparciem poświęcało się ciało nauczycielskie w nader trudnych warunkach swemu wielkiemu zadaniu, a studenci korzystali z ochotą i owocnie z danej im sposobności do pracy naukowej i praktycznej.

Wyrażam za to chętnie uznanie moje Politechnice i nadaję jej niniejszym nowy statut, który ma przez przyznanie autonomji poszczególnym wydziałom, przyczynić się do samodzielności w zarządzaniu, a przez to do dalszego swobodnego rozwoju Politechniki”.

Celem Politechniki było: „udzielanie wyższego wykształcenia, potrzebnego do zawodów technicznych, jako też pielęgnowanie umiejętności i sztuk, wchodzących w zakres nauki techniki”.

W roku akademickim 1920-1921 Politechnika otrzymała statut opracowany na podstawie „Ustawy o szkołach akademickich”  z 13 lipca 1920 r., zatwierdzony 14 czerwca 1921 r. przez Macieja Rataja, ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

„Politechnika Warszawska ma na celu zadania naukowe i pedagogiczne, zatem uprawę dziedzin wiedzy, zwłaszcza z techniką związanych, krzewienie nauk i umiejętności z tych dziedzin, przygotowywanie przyszłych badaczy naukowych dla nich oraz dawanie młodzieży wykształcenia naukowego i zawodowego, niezbędnego do umiejętnej, samodzielnej i pożytecznej działalności naukowej, zawodowej i obywatelskiej” - pisano w dokumencie.

Obowiązujący statut Uczelni, przyjęty na posiedzeniu Senatu Politechniki Warszawskiej 26 czerwca 2019 r., dostosował wewnętrzne regulacje do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce.

Powiązany materiał:
Statut Politechniki Warszawskiej uchwalony

Źródło: statut tymczasowy PW z 1915 r., statuty PW z 1916 i 1921 r.,
dr Zbigniew Dunin Wilczyński „Ocalić od zapomnienia” (konsultacja prof. Mirosław Nader), Oficyna Wydawnicza „Zbroja”, Warszawa 2015

CYTAT TYGODNIA

"

 

Początek jest najważniejszą częścią pracy

Platon

"

3
Wrz

Warsaw Spacetime Conference

00:00 - 4 Wrz 00:00

16
Paź

Nadzwyczajny Zjazd Fizyków Polskich

00:00 - 18 Paź 00:00

20
Paź

Inżynieria Ruchu Lotniczego 2020

10:00 - 21 Paź 13:00

23
Paź

Forum Inżynierów Przyszłości

00:00 - 25 Paź 00:00

29
Paź

Targi CSR

09:00 - 17:00

17
Lis

Konferencja naukowa DEMIST’20

09:30 - 16:00

2
Lip

Forum Budowlane 2021

00:00 - 3 Lip 00:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW

Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego