Odeszli od nas

W ciągu ostatniego roku pożegnaliśmy wielu pracowników Politechniki Warszawskiej. Przypomnijmy, kto odszedł od nas na zawsze.

ANDRZEJ WOJTKIEWICZ (29.05.1938 - 6.10.2012)
Prof. dr hab. inż. Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW. Prodziekan w latach 1978-1981. Kierownik Zespołu Cyfrowych Metod Przetwarzania Sygnałów. Specjalista z dziedziny radiolokacji. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.
Pochowany w Gdańsku na Cmentarzu Srebrzysko (Rejon V- 6 – III - 127).

JERZY WRÓBEL (3.11.1948 - 24.10.2012)
Prof. dr hab. inż. Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych PW. Dyrektor Instytutu Podstaw Budowy Maszyn w latach 1996-2004, specjalista z dziedziny budowy i eksploatacji maszyn i mechaniki. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.
Pochowany na Cmentarzu w Pyrach.

ZDZISŁAW WITKOWSKI (20.03.1935 - 25.10.2012)
Mgr, starszy wykładowca na Wydziale Budownictwa , Mechaniki i Petrochemii. Wieloletni kierownik Zespołu Wychowania Fizycznego i Sportu. Legenda płockiego szczypiorniaka.

JÓZEF OBŁÓJ (28.07.1918 – 28.10.2012)
Prof. dr inż., nauczyciel akademicki Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. Zasłużony pedagog i szanowany wychowawca wielu pokoleń inżynierów.

ARTUR KARASZKIEWICZ (06.03.1935 - 4.01.2013)
Prof. dr hab. inż. Wydziału Inżynierii Produkcji PW. Prodziekan Wydziału w latach 1993-1996. Specjalista z dziedziny budowy i eksploatacji maszyn. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.
Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim (124-V-1/2).

JERZY MAKOWIECKI (03.06.1933 - 8.01.2013)
Doc. dr inż. Wydziału Inżynierii Środowiska PW. Prodziekan Wydziału w latach 1978-1987. Specjalista z dziedziny klimatyzacji i wentylacji. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim (38-V-28).

WŁODZIMIERZ PIOTR ZYCH (01.08.1929 - 9.01.2013)
Prof. dr hab. inż. Wydziału Fizyki PW. Kierownik Zakładu w Instytucie Fizyki PW 1973- 1974. Kierownik Studium Podstawowych Problemów Techniki 1974/75. Prodziekan Wydziału Fizyki Technicznej i Mechaniki Stosowanej w latach 1975-1978. Specjalista w zakresie elektroniki i fizyki jądrowej. Członek Senatu w latach 1990-1993, Członek Zwyczajny Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Politechniki Warszawskiej.
Pochowany na Cmentarzu Południowym w Antoninowie (14C-III-24).

WIKTOR PERYT (zm. 15.01.2013)
Dr, adiunkt Wydziału Fizyki PW.

WOJCIECH KAKOWSKI (zm. 16.01.2013)
Mgr inż., starszy wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w Pracowni Architektury Sakralnej i Monumentalnej. Członek Komisji Architektoniczno-Artystycznej Archidiecezji Warszawskiej. Członek SARP O. Warszawa. Członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP.

HENRYK BUCHOWSKI (16.01.1923 - 19.01.2013)
Prof. dr hab. Wydziału Chemicznego PW. Prodziekan Wydziału Chemicznego w latach
1978 – 1981. Specjalista w dziedzinie chemii fizycznej i teoretycznej. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim (170-IV-10/11).

TADEUSZ TRACZYK (14.11.1921 - 6.02.2013)
Prof. dr hab. Wydziału Fizyki i Matematyki Stosowanej PW. Prodziekan Wydziału Chemicznego w latach 1964-1969, Z-ca Dyrektora Instytutu Matematyki w latach 1970-1973, Kierownik Zakładu Metod Algebraicznych w latach 1978-1984. Specjalista z dziedziny algebry. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach (D 18- L 09 – 8).

LECH JAKLIŃSKI (7.12.1947 - 12.04.2013)
Dr hab. inż., długoletni profesor mechaniki oraz kierownik w Zakładzie Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn, nauczyciel akademicki Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej w Płocku. Członek Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii.
Pochowany na Katolickim Cmentarzu Parafialnym w Płocku (Imielnica). 

PIOTR OSTROWSKI (zm. 14.04.2013)
Mgr inż., wykładowca na wydziale Geodezji i Kartografii PW.

MAREK SWAT (1.12.1955 - 29.05.2013)
Mgr inż., długoletni nauczyciel akademicki Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej w Płocku.
Pochowany na Katolickim Cmentarzu Komunalnym w Płocku.

ANDRZEJ BUCZYŃSKI (zm. 20.06.2013)
Dr inż., adiunkt Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych PW.

MARIAN PĘKALSKI (10.12.1925 - 21.07.2013)
Doc. dr inż. Wydziału Geodezji i Kartografii PW, Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii w latach 1989-1990, Prodziekan ds. Dydaktycznych w latach 1977-1978 oraz 1983-1987. Specjalista w zakresie geodezji inżynieryjnej. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi.
Pochowany na cmentarzu w Grójcu.

TOMASZ MARKS (zm. 28.07.2013)
Dr inż., starszy wykładowca na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych PW.

EUGENIUSZ TOMASZEWICZ (zm. 9.08.2013)
Dr inż., starszy wykładowca na Wydziale Elektrycznym PW.

WALDEMAR WIŚNIEWSKI (zm. 15.08.2013)
Mgr inż., starszy wykładowca na Wydziale Mechatroniki.

PAWEŁ PODWÓJCI (27.02.1971 - 11.09.2013)
Dr inż., nauczyciel akademicki Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej w Płocku. Członek Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii, Wydziałowy Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia, członek Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia, członek zespołów przygotowujących raporty samooceny dla potrzeb Państwowej Komisji Akredytacyjnej, Rzecznik Dyscyplinarny ds. Studentów i Doktorantów, członek Zespołu Rzeczników Dyscyplinarnych ds. Studentów i Doktorantów PW, organizator corocznego Międzynarodowego Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika AQUA. Inicjator takich przedsięwzięć jak: Zbiórka Krwi oraz Dzień Dawcy Szpiku w PW.
Pochowany na Katolickim Cmentarzu Komunalnym w Płocku

JERZY ZDZISŁAW PLUTA (02.10.1928 - 2.08.2013)
Prof. dr hab. inż. Wydziału Inżynierii Lądowej PW. Kierownik Studiów Podyplomowych Ochrony Budowli przed Korozją w latach 1977-1988. Specjalista w zakresie konstrukcji betonowych. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.
Pochowany na cmentarzu w Pyrach.

JERZY LEMANOWICZ (26.03.1929 - 18.08.2013)
Doc. dr inż. Wydziału Mechaniki Precyzyjnej (obecnie Mechatroniki) PW. Dyrektor Instytutu Budowy Sprzętu Precyzyjnego i Elektronicznego w latach 1975-1991. Specjalista z zakresu technologii maszyn i sprzętu precyzyjnego. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Pochowany na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie (C.VII.1-V-10).

JERZY OSIOWSKI (23.10.1927 - 3.09.2013)
Prof. dr inż. Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW. Dyrektor Instytutu Podstaw Elektroniki w latach 1970-1978, Dziekan Wydziału Elektroniki w latach 1978-1984 oraz Przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w latach 1993-1996. Członek Honorowy Stowarzyszenia Absolwentów WEiTI.
Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim (125-VI-14).

ANDRZEJ MAKOWSKI (23.10.1931 - 23.10.2013)
Prof. dr hab. inż. Wydziału Geodezji i Kartografii. Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii w latach 1984-1985, Prodziekan Wydziału w latach 1978-1984, Senator Politechniki Warszawskiej w latach 1981-1985 oraz 1990-1993. Specjalista w dziedzinie kartografii.