Obozy na ziemiach polskich - wystawa Wydziału GiK PW

Zdjęcie prezentuje plansze prezentowane na wystawie

Wystawę można oglądać na trzecim piętrze Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej

W ramach trwającego Festiwalu Nauki Wydział Geodezji i Kartografii PW prezentuje wystawę Niemieckie obozy działające na ziemiach polski w latach 1939-1945 – zdjęcia i materiały z badań. 

Na wystawie można znaleźć zdjęcia wykonane podczas prac terenowych prowadzonych w miejscach pamięci tj. na obszarze Obozu Zagłady Treblinka II, Obozu Pracy Treblinka I, Obozu Zagłady w Kulmhof. Przedstawione zostały również archiwalne zdjęcia lotnicze, mapy oraz dokumenty i relacje świadków wykorzystywane podczas badań. Prezentacja została przygotowana tak by pokazać wybrane etapy badań związanych z poszukaniem obiektów i miejsc, które w wielu przypadkach nie zachowały się do dzisiaj, a pamięć o nich przemija. Zdjęcia to głównie detale, które pozostały w terenie, ale również kadry przedstawiające prace prowadzone w terenie m. in. badania archeologiczne.

Wystawa prezentuje tylko fragment badań terenowych realizowanych przez Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej od 2015 roku. Zdjęcia zostały wykonane przez fotografa (Natalię Zalewska), archeologa (Szymona Lenarczyka) i mnie - mówi dr inż. Sebastian Różycki, kierownik projektów badawczych realizowanych w miejscach pamięci.

Wybierając zdjęcia oraz materiały na wystawę celowo zrezygnowaliśmy z bardzo ważnego etapu - badań gabinetowych. To setki godzin spędzone na interpretacji i analizie danych przestrzennych oraz relacji świadków. Wyniki tej części badań pozwalają nam realizować najciekawszą i bardzo ważną część projektów - weryfikację terenową metodami bezinwazyjnymi oraz archeologicznymi. I właśnie ten etap został przedstawiony na 13 zdjęciach, które prezentujemy w ramach Festiwalu Nauki - dodał dr inż. Sebastian Różycki.

Badania związane z funkcjonowaniem niemieckich obozów zagłady, koncentracyjnych i pracy funkcjonujących w latach 1939 – 1945 są prowadzone na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej od 2015 roku. Wystawa zorganizowana w ramach Festiwalu Nauki będzie dostępna do 30 września br. na trzecim piętrze (krużganki) Gmachów Głównego Politechniki Warszawskiej.