Obchody 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Politechnice

Politechnika Warszawska pamięta o tych, którzy walczyli o godność stolicy i składa im hołd poprzez uroczystości organizowane w obrębie Kampusu Uczelni. Tradycyjnie rozpoczęły się one w przeddzień rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

31 lipca 2019 r. prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej oraz dr hab. inż. Janusz Walo, prof. PW, Prorektor ds. Studenckich w obecności kombatantów 3. Batalionu Pancernego AK „Golski”, w asyście pocztów sztandarowych Politechniki Warszawskiej, Środowiska 3. Baonu Pancernego AK „Golski” i Korporacji Akademickiej Sarmatia, złożyli wieńce i zapalili znicze pod pomnikiem „Golskiego” na terenie Kampusu Głównego PW.

Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej przypomniał o dramatycznym charakterze walk powstańczych na terenie Uczelni, gdzie toczyła się „walka o polskość, o byt narodowy”. Pozostawił również przesłanie dla przeszłej kadry Politechniki Warszawskiej - wydarzenia tamtych dni nigdy nie mogą zostać zapomniane. Ich bohaterowie, którzy oddali największą „daninę”, abyśmy dzisiaj mogli się kształcić w Politechnice Warszawskiej oraz pracować dla dobra Rzeczpospolitej, na zawsze zostaną w naszej pamięci.

Następnie uroczystości przeniosły się na Wydział Architektury PW, gdzie w czasie Powstania mieścił się szpital. Na zakończenie odbyła się Msza Święta w Kościele Najświętszego Zbawiciela.

W dniu 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego - 1 sierpnia 2019 r. oddano hołd poległym i zmarłym żołnierzom na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Na ten sam dzień zaplanowany został również spacer śladami Powstania Warszawskiego, który pozwoli mieszkańcom i odwiedzającym Warszawę lepiej zrozumieć udział najstarszej polskiej uczelni technicznej w tym dramatycznym wydarzeniu.

Batalion „Golski” został sformułowany na przełomie 1939 i 1940 roku. Jego kadrę stanowili oficerowie przedwojennego batalionu pancernego stacjonującego w Warszawie. W trakcie Powstania „Golski” walczył w ramach Podobwodu Śródmieście Południowe. Głównymi organizatorami jednostki byli kpt. Stefan Golędzinowski ps. „Golski” i kpt. Stanisław Łętowski ps. „Mechanik”. Planowano, że w sierpniu 1944 r., zgrupowanie przejmie kontrolę nad rejonem Politechniki Warszawskiej i Kolonii Staszica.

W dniu wybuchu Powstania żołnierze „Golskiego” opanowali ul. Mokotowską, Polną, E. Plater, Lwowską, Śniadeckich oraz budynki Politechniki. 22 sierpnia 1944 r. „Golski” wziął udział w udanym ataku na stację telefonów przy ul. Piusa XI (obecnie ul. Piękna). 5 października jako 1 batalion 72 Pułku Piechoty AK „Golski” dostał się do niewoli, a wraz z nim część oficerów Komendy Głównej AK m.in. gen. Tadeusz Komorowski „Bór”.

Miejsca pamięci z pomnikiem 3 Baonu Pancernego AK „Golski” na terenie Kampusu PW to nie jedyne świadectwa upamiętniające obrońców tej wojskowej formacji. Wśród pozostałych znajdują się: Skwer 3 Baonu Pancernego AK „Golski” położony u zbiegu ulic Koszykowej i Noakowskiego oraz tablica pamiątkowa przy ul. Koszykowej 55.

Powiązany materiał:
Powstanie Warszawskie w murach Politechniki

Zdjęcia: Biuletyn PW