Konkurs fotograficzny „Chińskie Impresje”

Instytut Konfucjusza Politechniki Warszawskiej zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Chińskie Impresje”, którego zwieńczeniem będzie wystawa online zwycięskich prac. Zdjęcia można przesyłać do 31 października 2021 r.

Fotografie można zgłaszać w czterech kategoriach:

  • Krajobraz - fotografie z Chin ukazujące naturalne krajobrazy, architekturę, infrastrukturę komunikacyjną, krajobraz miejski, środowisko naturalne, działania proekologiczne itp.;
  • Ludzie - fotografie ukazujące lokalne warunki, życie ludzi, kulturę i rozrywkę, sport, trendy w modzie, hobby i inne (ważne, by zdjęcia przedstawiały ludzi w Chinach);
  • Opowieści - fotografie koncentrujące się na przyjaźni między Chinami a Polską, przyjaźni międzyludzkiej, wymianie w zakresie języka, literatury, sztuki, historii, praktycznej współpracy, solidarności w trudnym czasie epidemii, linii kolejowej Chiny-Europa oraz budowie „Jednego Pasa, Jednej Drogi”;
  • Inspiracje - fotografie, które przedstawiają symbole chińskiej kultury, sztuki, muzyki, teatru, technologii, kuchni i stroju.

Osoby chętne do wzięcia udziału w konkursie proszone są o przesłanie do 31 października fotografii i opisu pracy w formie elektronicznej na adres e-mail:  Confucius.Institute@pw.edu.pl z tytułem: Konkurs fotograficzny „Chińskie Impresje” - imię i nazwisko uczestnika. Jedna osoba może zgłosić maksymalnie dwie fotografie. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym regulaminie.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w drugiej połowie listopada. Wystawa wieńcząca konkurs ma na celu przedstawienie różnorodnego i wielowymiarowego obrazu Chin, a także nadania nowego impulsu do promowania wymiany w zakresie języka, literatury, sztuki, historii między Chinami a Polską.

Konkurs „Chińskie Impresje” jest organizowany z okazji 72. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Chinami a Polską przez Ambasadę Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce wraz z siecią Instytutów Konfucjusza w Polsce, w tym w Politechnice Warszawskiej.

Źródło: Instytut Konfucjusza w Politechnice Warszawskiej