Biuletyn PW / Kultura i Tradycja / Kartka z kalendarza: Kwiecień-maj 1917 r.

Kartka z kalendarza: Kwiecień-maj 1917 r.

Ze zbiorów Muzeum PW.

W naszym cyklu przedstawiamy kolejne wydarzenie związane z działalnością Politechniki Warszawskiej w przeszłości. Tym razem przenosimy się o 97 lat wstecz. 

Wzrasta napięcie antyniemieckie w środowisku akademickim. Organizowane są akcje studenckie, które zakłócają normalny tok studiów i przyczyniają się do przekazania przez okupantów zarządu szkolnictwa w polskie ręce.

Młodzież akademicka zorganizowała strajk, wysuwając hasła bojkotu pozostającej w rękach Niemców kwestury, niemieckich profesorów oraz nieuznawania urzędu kuratora i niemieckiego prorektora Politechniki Warszawskiej prof. Juliana von Brauna, jako symboli zależności od okupanta.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI