Biuletyn PW / Kultura i Tradycja / Kartka z kalendarza: 1 kwietnia 1942 r.

Kartka z kalendarza: 1 kwietnia 1942 r.

Ze zbiorów Muzeum PW

W dzisiejszej "Kartce z kalendarza" opisujemy wydarzenie związane z Politechniką Warszawską sprzed 72 lat.

W miejsce rozwiązanej Politechniki Warszawskiej utworzono Państwową Wyższą Szkołę Techniczną (PWST), która funkcjonowała do 1945 roku. Jej dyrektorem został Niemiec, prof. Albert Güttinger. W szkole funkcjonowały następujące wydziały: Budownictwa, Budowy Maszyn, Elektryczny, Chemii Technicznej oraz Mierniczy. Studia rozpoczęło ponad 1500 słuchaczy.

Jednocześnie rozwiązano zarząd Politechniki Warszawskiej. Prof. Kazimierz Drewnowski został zastępcą dyrektora PWST.

Oprócz oficjalnej działalności PWST prowadziła także działalność konspiracyjną. Na tajnych kompletach studenci odrabiali ćwiczenia i zdawali egzaminy, uzupełniając w ten sposób wiadomości konieczne do otrzymania dyplomu. W czasie okupacji dzięki konspiracyjnym studiom 186 studentów uzyskało dyplomy inżynierskie.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI