Internetowy Atlas Polski Niepodległej

Celem projektu jest odtworzenie kształtu sieci osadniczej przed i po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 r., a także struktur terytorialnych Drugiej Rzeczypospolitej.  

Atlas tworzony jest w oparciu o archiwalne mapy topograficzne i tematyczne Wojskowego Instytutu Geograficznego, „Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich” oraz pierwszy spis powszechny z 1921 r. Prace wspomagane są przez technologię GIS oraz technologię optycznego rozpoznawania znaków tekstu.

Zwieńczeniem projektu będzie ogólnodostępny internetowy portal mapowy prezentujący powstałą bazę danych przestrzennych i wyniki analiz statystycznych obrazujące zmiany towarzyszące odradzaniu się państwa polskiego.

Internetowy Atlas Polski Niepodległej realizowany jest w ramach programu Szlakami Polski Niepodległej wspólnie przez Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej oraz Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, pod kierunkiem prof. Tadeusza Epszteina (IH PAN).

Więcej informacji o projekcie dostępnych jest TUTAJ>>

Źródło i grafika: Wydział GiK PW