Historia ppłk. Grażyny Lipińskiej w zbiorach Biblioteki Głównej PW

Oddział Zbiorów Specjalnych Biblioteki Głównej PW przygotował wystawę złożoną z dwóch plansz o niezwykłej kobiecie, absolwentce Politechniki Warszawskiej, ppłk. Grażynie Lipińskiej.

Ppłk. Grażyna Lipińska (1902-1995) odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Virtuti Militari była pedagogiem, więźniem łagrów, bibliotekarzem a także autorką książki „Jeśli zapomnę o nich …”. Całe życie służyła Ojczyźnie i ludziom. Studiując w Politechnice Warszawskiej, już na drugim roku, wspólnie z prof. Czesławem Grabowskim przygotowała projekt płuczki oczyszczającej gazy poprocesowe, co miało zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska.

Tablica poświęcona pamięci ppłk. Grażyny Lipińskiej w Czytelni Ogólnej Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej

Tablica poświęcona pamięci ppłk. Grażyny Lipińskiej w Czytelni Ogólnej Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej

Jednocześnie wraz z ojcem inż. Witoldem Sokołowskim pracowała nad projektem i konstrukcją automatycznego sprzęgła do wagonów, które miało zmniejszyć liczbę wypadków, przy ręcznym łączeniu wagonów. W 1928 roku ukończyła jako jedna z pierwszych kobiet studia w Katedrze Maszynoznawstwa Chemicznego na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, a dwa lata później  również studia w Instytucie Pedagogicznym na Uniwersytecie Warszawskim.

Plansze można oglądać w Czytelni Ogólnej Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej (pok. 336, poziom III) oraz w Bibliotece Cyfrowej.

Podobny materiał:
Zagadka ze starego albumu Biblioteki Głównej PW

Opracowano na podstawie materiałów BG PW