Album polski. Impresje

W ramach obchodów 100-lecia Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej oglądać możemy wystawę pt. Album polski. Impresje, której autorem jest dr inż. arch. Piotr Grodecki z Zakładu Architektury Współczesnej, Wnętrz i Form Przemysłowych.

Wernisaż został oficjalnie otwarty po marcowym posiedzeniu Senatu PW, powracając tym samym do tradycji wystaw malarstwa i rysunku autorstwa architektów z kręgu Warszawskiej Szkoły Rysunku Architektonicznego skupionych wokół Pracowni Rysunku Malarstwa i Rzeźby w Zakładzie Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.

Autorem prac jest dr inż. arch. Piotr Grodecki z Zakładu Architektury Współczesnej, Wnętrz i Form Przemysłowych Wydziału Architektury PW.

Wystawa jest już kolejną prezentacją prac tego Wydziału, która odbywa się w s. 147 (Bar Bistro). Tematem poprzedniego wernisażu była Warszawa. Naszą relację z ubiegłorocznego jej otwarcia przybliżamy w artykule: Warszawa w akwarelach Wydziału Architektury.

Podobne materiały:

Wystawa planszowa Biblioteki Głównej na 100-lecie obchodów Odnowienia Tradycji PW
Rysunek – zmysł architektury
Zagadka ze starego albumu Biblioteki Głównej PW
Historia ppłk. Grażyny Lipińskiej w zbiorach Biblioteki Głównej PW
Trzy spojrzenia - wystawa malarstwa i fotografii w Muzeum PW