79. rocznica powstania Armii Krajowej

Z okazji zbliżającej się 79. rocznicy powstania Armii Krajowej przedstawiciele Wojska Polskiego oddali hołd powstańcom walczącym na terenie Politechniki Warszawskiej.

8 lutego br. delegacja 1. Warszawskiej Brygady Pancernej złożyła wieńce i zapaliła znicze pod pomnikiem 3 batalionu pancernego AK „Golski” upamiętniającego walki powstańcze jakie toczyły się na terenie Politechniki Warszawskiej. Ppor. Katarzyna Dembińska i szer. Jakub Kozieł oddali hołd warszawskim powstańcom w związku ze zbliżającą się 79. rocznicą powstania Armii Krajowej.

Dla ogółu mieszkańców Polski - Armia Krajowa powstała w 1939 roku. Jednak historycy i osoby zainteresowane dziejami konspiracji pamiętają o dacie 14 lutego 1942 r. To wtedy oficjalnie zaczęła funkcjonować nazwa „Armia Krajowa”, a do kraju dotarła depesza, w której Naczelny Wódz, gen. Władysław Sikorski, rozkazywał:

Dnia 14 lutego 1942 r.

Kalina

W ślad za moim rozkazem l.2926 z dnia 3 IX 1941 r.

1. Znoszę dla użytku zewnętrznego nazwę ZWZ – wszyscy żołnierze w czynnej służbie wojskowej w Kraju stanowią „Armię Krajową” podległą Panu Generałowi, jako jej dowódcy

2. Stanowisko Pana Generała nosi nazwę Dowódcy Armii Krajowej […]

Naczelny Wódz

Sikorski

Generał broni

(źródło: ipn.gov.pl )

Sam Batalion „Golski” został sformułowany na przełomie 1939 i 1940 roku. Jego kadrę stanowili oficerowie przedwojennego batalionu pancernego stacjonującego w Warszawie. W trakcie Powstania „Golski” walczył w ramach Podobwodu Śródmieście Południowe. Głównymi organizatorami jednostki byli kpt. Stefan Golędzinowski ps. „Golski” i kpt. Stanisław Łętowski ps. „Mechanik”. Planowano, że w sierpniu 1944 r., zgrupowanie przejmie kontrolę nad rejonem Politechniki Warszawskiej i Kolonii Staszica.

W dniu wybuchu Powstania żołnierze „Golskiego” opanowali ul. Mokotowską, Polną, E. Plater, Lwowską, Śniadeckich oraz budynki Politechniki. 22 sierpnia 1944 r. „Golski” wziął udział w udanym ataku na stację telefonów przy ul. Piusa XI (obecnie ul. Piękna). 5 października jako 1 batalion 72 Pułku Piechoty AK „Golski” dostał się do niewoli, a wraz z nim część oficerów Komendy Głównej AK m.in. gen. Tadeusz Komorowski „Bór”.

Warto pamiętać, że miejsce pamięci z pomnikiem 3 Baonu Pancernego AK „Golski” na terenie Kampusu Politechniki Warszawskiej to nie jedyne świadectwa upamiętniające obrońców tej wojskowej formacji. Wśród pozostałych znajdują się: Skwer 3 Baonu Pancernego AK „Golski” położony u zbiegu ulic Koszykowej i Noakowskiego oraz tablica pamiątkowa przy ul. Koszykowej 55.

Przeczytaj historię o powstańczych walkach na terenie Politechniki
Powstanie Armii Krajowej

Powiązane materiały:

Powstanie w murach Politechniki
76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego w Politechnice Warszawskiej

Zdjęcia: Biuletyn PW