50 lat Zakładu Technologii Poligraficznych w Politechnice Warszawskiej

W dniach 4-7 października 2018 r. Zakład Technologii Poligraficznych, ZTP, (były Instytut Poligrafii) obchodził uroczystości jubileuszu 50-lecia swojego istnienia. Od momentu rozpoczęcia kształcenia inżynierów poligrafów, studia poligraficzne na Politechnice Warszawskiej ukończyło ponad dwa tysiące osób.

Absolwenci Zakład Technologii Poligraficznych pracują w zakładach poligraficznych, instytutach naukowo-badawczych, wydawnictwach, agencjach reklamowych oraz firmach handlowych. Sukcesy dydaktyczne ZTP byłyby niemożliwe bez stałej współpracy z polskim przemysłem poligraficznym oraz firmami dostarczającymi maszyny, technologie i materiały poligraficzne.

W uznaniu jubileuszu 50-lecia kształcenia inżynierów poligrafów na Politechnice Warszawskiej dwa znane międzynarodowe stowarzyszenia, zrzeszające naukowe instytucje poligraficzne z całego świata - ­ International Association of Research Organizations for the Information, Media and Graphic Arts Industries (iarigai) oraz dydaktyczne instytucje poligraficzne - International Circle of Educational Institutes for Graphic Arts Technology and Managment (IC) wybrały Polskę jako miejsce przeprowadzenia w 2018 roku swoich co rocznych konferencji, a jako organizatora konferencji - Zakład Technologii Poligraficznych PW.

Prof. Krzysztof Lewenstein, Prorektor ds. Studiów i dr hab. inż. Georgij Petriaszwili, Kierownik Zakładu Poligrafów w Politechnice Warszawskiej/fot. Biuletyn PW

Dla stowarzyszenia IARIGAI była to 45. doroczna konferencja, zaś dla stowarzyszenia IC - 50., jubileuszowa konferencja. W obydwu konferencjach wzięło udział ponad 80 zagranicznych naukowców z ponad 25 krajów z Europy, Ameryki i Azji, w tym, wielu rektorów, prorektorów i dyrektorów wyższych i średnich szkół poligraficznych z całego świata. Zakres tematyczny prezentowanych referatów dotyczył zagadnień związanych z zastosowaniem m. in. cyfrowych technologii w przemyśle poligraficznym i opakowaniowym, właściwości nowoczesnych materiałów, innowacyjnych technik druku oraz poruszał ważne aspekty nauczania współczesnej poligrafii w szkolnictwie wyższym. Program konferencji przewidywał również zwiedzenie przez zagranicznych uczestników najciekawszych miejsc w Warszawie.

Fotogaleria obchodów jubileuszu 50-lecia Zakładu Technologii Poligraficznych

W dniu 6 października 2018 r. zagraniczni i polscy uczestnicy dwóch konferencji naukowych, przedstawiciele polskiego przemysłu poligraficznego, wykładowcy i studenci ZTP wzięli udział w Sesji Jubileuszowej poświęconej uroczystym obchodom z okazji 50-lecia kształcenia inżynierów poligrafów na Politechnice Warszawskiej, a wieczorem -  w wieczornej Gali, która obyła się w Dużej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej. Podczas uroczystego balu świętowano również 20-lecie powstania Stowarzyszenia Absolwentów Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej.

Należy podkreślić, że według oświadczeń władz obydwu stowarzyszeń, po raz pierwszy coroczne konferencje iarigai oraz IC odbyły wspólnie - w Warszawie. Było to wydarzenie, które zapisze się w historii obu stowarzyszeń oraz Zakładu Technologii Poligraficznych Politechniki Warszawskiej.

Tekst: dr hab. inż. Zuzanna Żołek-Tryznowska i dr inż. Katarzyna Piłczyńska

 

Zdjęcie grupowe: ZTP