Zostań Popularyzatorem Nauki

Ruszyła kolejna, 14. edycja konkursu Popularyzator Nauki nagradzającego osoby, zespoły, media oraz instytucje popularyzujące naukę. Zgłoszenia, które są przyjmowane do połowy października oceni kapituła składająca się z przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz serwisu Nauka w Polsce.

W konkursie nagradzane są osoby, zespoły oraz instytucje, które pomagają innym lepiej zrozumieć świat i potrafią zainteresować osiągnięciami naukowymi osoby niezwiązane z nauką. Zgłoszenia można nadsyłać do 15. października br. Oceni je kapituła, złożona z popularyzatorów nauki, przedstawicieli środowiska naukowego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz serwisu Nauka w Polsce. Wybierze ona laureata Nagrody Głównej, czyli osobę, zespół albo instytucję, która promuje naukę wyjątkowo twórczo i skutecznie. Dodatkowo przyznane zostaną nagrody w następujących kategoriach: 

  • Naukowiec - tutaj rywalizować mogą osoby co najmniej ze stopniem doktora, będące np. pracownikami naukowymi albo nauczycielami akademickimi; 
  • Animator - do tej kategorii zgłaszać mogą się osoby nie mające stopnia doktora. Zaproszeni są więc m.in. studenci, doktoranci, pracownicy administracyjni uczelni czy osoby niezwiązane z instytucjami naukowymi;
  • Zespół - szansę na tytuł Popularyzatora Nauki w tej kategorii zyskają grupy osób wspólnie popularyzujących naukę, niekoniecznie identyfikujące się z jedną, określoną placówką;
  • Instytucja - powstała z myślą o instytucjach naukowych, pozanaukowych oraz przedsiębiorstwach. W tej kategorii zgłaszać się mogą instytuty badawcze, jednostki uczelni, konsorcja, organizacje pozarządowe, centra nauki oraz prywatne firmy;
  • Media - o nagrodę w tej kategorii mogą ubiegać się dziennikarze, media, redakcje, a nawet internauci tworzący przekazy popularnonaukowe np. blogerzy.

Kandydaci do konkursu mogą się zgłaszać sami lub za ich zgodą mogą to zrobić inne osoby. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie serwisu PAP - Nauka w Polsce. Zwycięzcy zostaną przedstawieni podczas finałowej gali w styczniu, kiedy to otrzymają tytuł Popularyzatora Nauki oraz statuetkę.

Popularyzator Nauki jest najstarszym i najbardziej prestiżowym w Polsce konkursem, w którym nagradzani są uczeni, ludzie mediów, instytucje oraz społecznicy, których pasją jest dzielenie się wiedzą. Dotychczas przyznano w nim ponad 70 nagród i ponad 40 wyróżnień.