Zabytki z Kulturą - wakacyjny konkurs

Od 2 lipca do 31 sierpnia 2018 r. na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa - zabytek.pl i na kanale TVP Kultura będzie trwał konkurs „Zabytki z Kulturą”. Warunkiem udziału jest stworzenie propozycji wycieczki szlakiem zabytków znajdujących się na portalu. 

Celem inicjatywy jest upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego i wzmacnianie świadomości społecznej dotyczącej wartości zabytków w Polsce poprzez poznawanie i uzupełnianie zasobów portalu zabytek.pl, a także tworzenie własnych treści.

Warunkiem udziału w konkursie jest rejestracja na stronie serwisu i przygotowanie propozycji wycieczki szlakiem zabytków, znajdujących się na portalu. Wycieczki można tworzyć z wykorzystaniem różnych środków lokomocji, uzupełnić o krótki opis zachęcający do zwiedzania obiektów na trasie. Oprócz zgłoszenia wycieczki do konkursu można zapisać ją w formie pliku PDF lub w terenie z wykorzystaniem urządzenia mobilnego z GPS nawigować się między kolejnymi punktami szlaku.

Zgłaszane propozycje będą oceniane zarówno pod kątem atrakcyjności, konceptu, jak i wkładu własnego np. przygotowania fotografii czy ciekawych opisów zabytków wpisanych do rejestru zabytków. Dla laureatów konkursu „Zabytki z Kulturą” przewidziano atrakcyjne nagrody: kamery GoPro oraz kamery Cube. Rozstrzygniecie nastąpi we wrześniu 2018 r.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie nid.pl oraz zabytek.pl

Strona zabytek.pl administrowana jest przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. To innowacyjny serwis, który zawiera 84 000 obiektów zabytkowych, wizualizacje 3D, wersję mobilna zintegrowaną z Google Maps i bogate kolekcje tematyczne.

Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa