Za nami II etap Quizu o PW

10 grudnia 2020 r. na platformie Teams odbył się drugi etap konkursu wiedzy o Politechnice Warszawskiej.

W tej części Quizu o PW wzięli udział studenci, doktoranci i pracownicy, którzy najlepiej poradzili sobie z pytaniami w I etapie. W etapie II ponownie odpowiadali na 50 pytań z pięciu kategorii: wydziały, nauka, architektura, historia, wiedza ogólna, ale były one bardziej szczegółowe. Dodatkową trudnością było skrócenie czasu wypełniania quizu - z 15 do 10 minut.

Wydarzenie poprowadzili prof. Janusz Walo, Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii oraz Paulina Chrobocińska, Główny Specjalista w Biurze Dziekana Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa. Oboje są zaangażowani w prace Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Politechniki Warszawskiej. 

Jak na quiz przystało, nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwała komisja w składzie: prof. Robert Zalewski, Prorektor ds. Studenckich, Urszula Okulska-Deblessem, Kierownik Biura ds. Promocji i Informacji, Paulina Chrobocińska i Władysław Olejnik, Przewodniczący Komisji Promocji i Współpracy Zewnętrznej Samorządu Studentów.

Spotkanie moderowała Agnieszka Kapela z Biura ds. Promocji i Informacji.

W finale Quizu o PW wystąpi pięć osób, które zdobyły najwięcej punktów w II etapie. Finał odbędzie się 17 grudnia 2020 r. i będzie na żywo pokazywany na politechnicznych profilach na Facebooku i YouTubie.

Za organizację Quizu o PW odpowiadają Biuro ds. Promocji i Informacji oraz Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności Politechniki Warszawskiej.

Źródło: BPiI PW