XVI konkurs na pracę naukową na temat własności intelektualnej

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił XVI edycję konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej. Tegoroczny konkurs został objęty honorowym patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina.

Przedmiotem konkursu są:

  • prace habilitacyjne oraz cykle publikacji powiązanych tematycznie, stanowiące podstawę nadania stopnia doktora habilitowanego,
  • prace doktorskie,
  • prace magisterskie,
  • prace licencjackie,

na temat związany z własnością intelektualną, w tym z jej ochroną, zarządzaniem i marketingiem.

W dotychczasowych edycjach konkursu nagrodzono łącznie 315 prac, spośród których wiele zostało opublikowanych, stanowiąc cenne źródło specjalistycznej wiedzy.

Prace przyjmowane są do 16 października 2018 roku, a uroczystość wręczenia nagród zaplanowano na grudzień br. 

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Urzędu Patentowego.

Źródło: Urząd Patentowy
Grafika: www.uprp.gov.pl