XIX edycja Konkursu na najlepszą pracę magisterską na Wydziale SiMR

W dniu 28 stycznia 2016 r. odbyło się Seminarium Finałowe XIX edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską obronioną na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych w roku akademickim 2014/2015. Konkurs organizowany był pod patronatem Rektora PW prof. Jana Szmidta.

Tematyka prac magisterskich związana była z mechaniką, mechatroniką, budową i eksploatacją pojazdów oraz maszyn. Wystąpienia uczestników Konkursu oceniała Komisja pod przewodnictwem Prodziekana ds. Nauczania prof. nzw. dr hab. inż. Witolda Marowskiego.

Jury uzupełniali Prorektor ds. Studiów prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Lewenstein, Profesorowie Wydziału oraz Sponsorzy. Zgodnie z Regulaminem Konkursu Jury mogło przyznawać nagrody: I stopnia (nagroda Profesorów Wydziału), II stopnia (Dziekana oraz Sponsorów), III stopnia (Sponsorów) oraz nagrody specjalne (w tym Rektora PW).  

Zwycięzcą Konkursu został:

  • mgr inż. Paweł Mężydło za pracę: „Projekt i wykonanie maszyny wytrzymałościowej do badań w zakresie obciążeń 1 – 1000N”. Promotor pracy: dr inż. Przemysław Siemiński, opiekun naukowy: prof. nzw. dr hab. inż. Piotr Skawiński.

Jury przyznało też 2 nagrody II stopnia, 2 nagrody III stopnia oraz nagrody specjalne. 

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej Wydziału: www.simr.pw.edu.pl

Źródło: SiMR