Wystartowała VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca”

Politechnika Świętokrzyska zaprasza studentów, doktorantów oraz absolwentów kierunków technicznych do udziału w siódmej już edycji konkursu „Student-Wynalazca”. Pięciu jego zwycięzców w nagrodę weźmie udział w Międzynarodowej Wystawie Wynalazków, która obędzie się w 2017 r. w Genewie.

Głównym celem konkursu jest aktywizacja włączania studentów w działalność badawczo-rozwojową. Organizatorom zależy również na upowszechnieniu wiedzy na temat ochrony własności przemysłowej oraz na zwiększeniu zainteresowania studentów poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań na rzecz własnej działalności gospodarczej. Ważnym elementem konkursu jest promowanie wyników prac badawczo-rozwojowych, chronionych prawami.

Konkurs skierowany jest do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w toku studiów tworzyli lub współtworzyli wynalazki, wzory użytkowe albo przemysłowe. Organizator zastrzega, że projekty te  muszą być chronione prawem wyłącznym, są zgłoszone do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej bądź w analogicznym urzędzie za granicą. Do konkursu można również zgłaszać wynalazki i wzory użytkowe, które powstały w ramach współpracy międzynarodowej. 

W ramach wygranej, pięciu laureatów konkursu, weźmie udział w 45. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków, która odbędzie się w Genewie w dniach 29 marca – 2 kwietnia 2017 r. W dotychczasowych sześciu edycjach konkursu, reprezentanci Polski wyselekcjonowani podczas „Student-Wynalazca” zdobyli podczas wystawy 11 złotych, 11 srebrnych i 3 brązowe medale oraz 13 nagród specjalnych.

Nabór zgłoszeń do konkursu potrwa do 15 stycznia 2017 r.

Warunki uczestnictwa w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca” dostępne są na stronie Politechniki Świętokrzyskiej

Grafika: Politechnika Świętokrzyska