Wyniki pierwszego konkursu na granty TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE-1

W konkursie TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE-1 organizowanym przez PW naukowcy złożyli ponad 60 wniosków. Do finansowania Rada Naukowa Centrum Badawczego POB Technologie Materiałowe skierowała 25 projektów.

Technologie Materiałowe-1 to jeden z pierwszych konkursów ogłoszonych w ramach wsparcia doskonałości naukowej PW i prowadzenia badań na najwyższym poziomie, umożliwiającym transformację Politechniki Warszawskiej w kierunku uczelni europejskiego formatu, rozpoznawalnej międzynarodowo, wnoszącej znacznie większy niż obecnie wkład w światową naukę.