Wyniki konkursu na granty badawcze FWEiTE-1

Do finansowania w rozstrzygniętym właśnie konkursie na granty badawcze FWEiTE-1 zostało skierowanych 6 projektów. Konkurs zorganizowany został przez PW w ramach POB Fizyka Wysokich Energii i Techniki Eksperymentu.

Celem konkurs FWEiTE-1 było wyłonienie wniosków dotyczących badań z zakresu fizyki wysokich energii i technik eksperymentu, w tym: fizyki zderzeń jądrowych i elementarnych, fizyki cząstek, fizyki plazmy i aplikacji kwantowych, w szczególności ich elektronicznych, konstrukcyjnych oraz informatycznych form realizacji, a także zagadnień pokrewnych, wpisujących się w obszar działalności POB Fizyka Wysokich Energii i Techniki Eksperymentu.