Wyniki konkursu na granty badawcze FOTECH-1

Ogłoszony w połowie kwietnia konkurs na granty badawcze FOTECH-1 organizowany przez PW w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Technologie Fotoniczne został rozstrzygnięty. Do finansowania zostało skierowanych 15 projektów.

Celem konkursu było wyłonienie wniosków, których tematyka dotyczy badań z zakresu optyki, optoelektroniki, fotoniki, inżynierii fotonicznej oraz technologii pokrewnych wykorzystujących światło.