Wyniki II edycji konkursu Best Paper

W rozstrzygniętej drugiej edycji konkursu Best Paper na najlepsze artykuły naukowe wyłoniono 44 publikacje. Wysokość nagrody za każdy artykuł wynosi 15 000 zł.

Do konkursu mogły zostać zgłoszone artykuły opublikowane w czasopiśmie za 200 punktów z aktualnej listy Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz te, których autorzy upoważnili Politechnikę Warszawską do wykazania ich w oświadczeniu na potrzeby ewaluacji zgodnie z art. 265 ust. 13 ustawy.

W konkursie przyjęto 57 aplikacji. Komisja ds. programów Best Paper i Open Science nagrodziła 44 artykuły. Ich lista dostępna jest TUTAJ>>

Program finansowany jest ze środków projektu „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza”.

Źródło: Biuro projektu IDUB