Warm up your business

Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA i Park Naukowo-Technologiczny w Opolu sp. z o.o. zapraszają do udziału w trzeciej edycji programu akceleracyjnego „Warm up your business” na najlepszy pomysł na biznes w dziedzinie energetyki.

Celem konkursu jest działanie na rzecz budowy ekosystemu startupowego, który umożliwi tworzenie innowacyjnego środowiska a w przyszłości nowych przedsiębiorstw typu startup, spin-off, gotowych do wejścia na rynek przy zaangażowaniu biznesowego oraz społecznego partnerstwa ECO i PNT. 

Inicjatywa jest skierowana do szerokiego grona odbiorców, w tym także do studentów, doktorantów, absolwentów oraz startupów, a nawet uczniów szkół średnich.

Pomysły można zgłaszać w trzech obszarach:

  • rozwiązania w zakresie zmiany lub rozwoju technologii
  • rozwiązania proekologiczne i prośrodowiskowe
  • rozwiązania organizacyjno-marketingowe

Autorzy dziesięciu najlepszych pomysłów wezmą udział w bezpłatnych szkoleniach z zakresu m.in. wystąpień publicznych, budowy modeli biznesowych, design thinking, komercjalizacji badań i patentów, a także w indywidualnych spotkaniach z mentorami. 

W konkursie przewidziano nagrody pieniężne - 15 000 zł dla studentów, doktorantów, absolwentów i startupów oraz 5 000 zł dla uczniów szkół średnich i techników. 

Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Opola Arkadiusz Wiśniewski. 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.warmup.pnt.opole.pl 

Źródło i grafika: Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o.o. im. prof.  Marka Tukiendorfa