W Politechnice Warszawskiej ogłoszono konkurs Trzecia Misja Uczelni

„Trzecia Misja Uczelni” to nowy konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczy na ten cel 200 mln złotych.

Celem konkursu jest opracowanie i realizacja programów kształcenia i działań dydaktycznych, kursów czy szkoleń we współpracy z podmiotami działającymi na rzecz edukacji, takimi jak np. jednostki samorządu terytorialnego czy organizacje pozarządowe. Uczestnicy programów będą mieli możliwość rozwinięcia swoich umiejętności i uzyskania kompetencji, które pozwolą na ich aktywizację zawodową i społeczną.

- Tworzymy ofertę dla wszystkich, którzy chcą pogłębiać  i rozwijać wiedzę oraz przede wszystkim kładą nacisk na potrzebę rozwoju przez całe życie. Projekt wpisuje się w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a w szczególności rozwoju społecznego, którego motorem ma być  dynamiczny  wzrost gospodarki  z konkurencyjnym rynkiem pracy - mówi dr Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Trzecia Misja Uczelni to nowy konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju/fot. Biuletyn PW

Na najlepsze projekty czeka pula 200 mln zł. O dofinansowanie mogą starać się publiczne bądź niepubliczne szkoły wyższe.

- Program daje możliwość otwarcia się uczelni na poszczególne grupy, również te, które do tej pory można było uznać za społecznie wycofane. Uniwersytety, w pewnym stopniu, mogą integrować lokalną społeczność, dając możliwość podnoszenia kompetencji zawodowych coraz większej liczby odbiorców, dodatkowo dostosowując ich wiedzę i kompetencje do rynku pracy - wyjaśnia prof. Aleksander Nawrat, Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Prof. Wojciech Żagan z Wydziału Elektrycznego PW/fot. Biuletyn PW

Okres realizacji projektów powinien wynosić od 12 do 36 miesięcy, a efektem konkursu powinno być podniesienie kompetencji u co najmniej 30 000 osób. Nabór wniosków prowadzony będzie wyłącznie drogą elektroniczną i potrwa od 18 maja do 26 czerwca 2018 roku.

- Bardzo się cieszę z inicjatyw, dzięki którym osoby w różnym wieku, zarówno młodsze, jak i starsze, mogą skorzystać z akademickiej oferty edukacyjnej. Przy Politechnice Warszawskiej od lat prężnie działają m.in. Uniwersytet Trzeciego Wieku i Uniwersytet Dzieci, cieszące się ogromnym zainteresowaniem, dlatego jestem pewien, że zrealizowane w ramach konkursu projekty przyniosą korzyść całemu społeczeństwu - podkreśla prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej.

Zespół Muzyki Dawnej Continuum przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku Politechniki Warszawskiej/fot. Biuletyn PW

Spotkanie odbyło się 25 maja 2018 roku w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. Profesor Wojciech Żagan z Wydziału Elektrycznego PW wygłosił wykład pt. "Świet(l)ne opowieści z iluminacją w tle". Wyjątkowym punktem programu był występ Zespołu Muzyki Dawnej Continuum przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku PW, który wystąpił z repertuarem z przełomu XVI i XVII wieku.

Więcej informacji na temat konkursu i jego pełny regulamin dostępne są na stronie NCBR.

Zdjęcia: Biuletyn PW