Biuletyn PW / Konkursy / VI edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego rozstrzygnięta

VI edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego rozstrzygnięta

Coroczny konkurs na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych to jedna z cyklicznych inicjatyw Narodowego Banku Polskiego, mająca na celu pobudzanie zainteresowania kwestiami ekonomii i finansów.

Celem konkursu jest rozwijanie polskiej myśli ekonomicznej oraz zwiększenie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką makroekonomii oraz finansów, a w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych. Zgłoszeń można było dokonać od 9 kwietnia do 30 czerwca 2018 roku. Przyjmowane były prace, na podstawie których autorzy uzyskali stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających datę ogłoszenia konkursu, tj. w okresie między 1.01.2016 r. a 31.12.2017 r.

Laureatem tegorocznej edycji konkursu został Pan Bogusław Bujak, autor rozprawy doktorskiej pt. Model organizacji nadzoru bankowego w Polsce, napisanej pod kierunkiem naukowym dr. hab. inż. Janusza Zawiły-Niedźwieckiego, prof. PW. Autor nagrodzonej pracy otrzymał wyróżnienie w wysokości 10 000 zł.

W skład kapituły konkursu weszli: prof. dr hab. Alojzy Nowak, prof. dr hab. Jerzy Żyżyński, prof. dr hab. Jerzy Nowakowski, dr hab. Eryk Łon, prof. UE w Poznaniu, dr hab. Marta Kightley, prof. SGH, dr hab. Feliks Grądalski, prof. SGH oraz dr hab. Kazimierz Kloc, prof. SGH.

Źródło: WZ PW

    

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW