VI edycja Konkursu Innowator Mazowsza

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac doktoranckich, zawierających innowacyjne rozwiązania z możliwością ich praktycznego wykorzystania na co dzień.

Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w imieniu Samorządu Województwa Mazowieckiego rozpoczął właśnie VI edycję Konkursu Innowator Mazowsza. Podobnie jak w latach ubiegłych, Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: „Młoda Innowacyjna Firma” oraz „Innowacyjny Młody Naukowiec”.

Ukierunkowanie przedsięwzięcia na biznes, jak również na środowisko naukowe, stanowi z jednej strony mechanizm pobudzający do aktywności, podczas gdy z drugiej kładzie istotny nacisk na elementy edukacyjne, podnoszące świadomość pro- innowacyjną wszystkich mieszkańców Województwa Mazowieckiego.

Konkurs ma na celu wyłonienie najbardziej innowacyjnego rozwiązania na poziomie przedsiębiorstw oferujących nowe produkty i usługi, które funkcjonują w oparciu o nowoczesne rozwiązania technologiczne. Zaprezentowane rozwiązanie musi jednocześnie bazować na organizacyjnej i marketingowej praktyce biznesowej. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy twórczo myślący, kreatywni autorzy najlepszych osiągnięć naukowych w postaci prac doktoranckich zawierających innowacyjne rozwiązania dedykowane praktycznym zastosowaniom.

Na Laureatów oprócz prestiżu i satysfakcji czekają nagrody finansowe oraz nagrody Partnerów Konkursu.

Konkurs „Innowator Mazowsza” objęty jest honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Wszelkie niezbędne dane kontaktowe, regulamin i dokumenty znajdują się na stronie www.innowacyjni.mazovia.pl oraz www.msodi.mazovia.pl

Źródło: Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego