V edycja konkursu Instytutu Metropolitalnego

Do 15 sierpnia 2021 r. trwa nabór prac do V edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki miejskiej lub metropolitalnej organizowanego przez Instytut Metropolitalny.

Konkurs jest skierowany do wszystkich studentów, których zainteresowania oscylują wokół dużych miast i metropolii.

W bieżącej edycji konkursu będą przyjmowane prace obejmujące następujące zagadnienia: ustrój samorządu terytorialnego, w tym metropolitalnego, kształtowanie ładu przestrzennego, mieszkalnictwo, rewitalizacja i renaturalizacja obszarów zdegradowanych, rozwój infrastruktury transportowej, miejskiej oraz organizacja transportu zbiorowego, ochrona klimatu, środowiska i przyrody, demokracja miejska i partycypacja społeczna, turystyka miejska i zagospodarowanie turystyczne, organizacja edukacji przez samorządy, ekonomika miast i zarządzanie obszarami miejskimi, polityka społeczna miast.

Instytut Metropolitalny wyróżni i nagrodzi najlepsze prace dyplomowe w dwóch kategoriach:

  • najlepsza praca licencjacka/inżynierska;
  • najlepsza praca magisterska.

Prace należy przesyłać w formie elektronicznej na adres konkurs@im.edu.pl do 15 sierpnia 2021 r.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym regulamin, dostępne są TUTAJ>>

Źródło: Instytut Metropolitalny