Biuletyn PW / Konkursy / Transport intermodalny - integracja przewozów światowych

Transport intermodalny - integracja przewozów światowych

Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji  RP zaprasza do udziału w pierwszej edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską w zakresie transportu intermodalnego „Transport intermodalny - integracja przewozów światowych”.

Celem konkursu jest popularyzacja transportu intermodalnego, jako jednego z priorytetów zrównoważonego rozwoju gospodarki narodowej. W konkursie mogą brać udział prace magisterskie obronione nie wcześniej niż 1 stycznia 2016 r.

Tematyka prac powinna być związana z następującymi zagadnieniami:

  • Organizacja przewozów intermodalnych kolejowo-drogowych.
  • Organizacja przewozów intermodalnych lądowo-morskich.
  • Organizacja przewozów intermodalnych lotniczo-drogowych.
  • Zintegrowane jednostki ładunkowe stosowane w transporcie intermodalnym oraz środki ich transportu.
  • Technologie przewozu i przeładunku w transporcie intermodalnym.
  • Organizacja i technologia prac w terminalach przeładunkowych.
  • Spedycja intermodalna.
  • Rozwój przewozów intermodalnych w Polsce, Europie i na świecie.

Zgłoszenia konkursowe zawierające wszystkie wymagane załączniki należy przesłać na wskazany przez organizatora adres do 22 lutego 2018 do godz. 16.00. 

Szczegółowe informacje na temat konkursu, regulamin oraz załączniki do pobrania znajdują się na stronie drugiej edycji Targów Transportu Intermodalnego InterModal 2018. 

 Źródło: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP

FORUM PRACOWNIKÓW

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI