Sukces II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poligraficznego dla uczniów szkół średnich

15 marca 2018 roku na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej przeprowadzono finał drugiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poligraficznego dla uczniów szkół średnich.

Ogólnopolski Konkurs Poligraficzny dla uczniów szkół średnich służy promocji kierunku studiów Papiernictwo i Poligrafia na Wydziale Inżynierii Produkcji. Konkurs ten wpisał się już na stałe w terminarz wydarzeń realizowanych przez WIP, ciesząc się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów i ich nauczycieli. Realizacja konkursu wpisuje się w założenia realizacji tego typu konkursów w Politechnice Warszawskiej. Jest to przedsięwzięcie ogólnopolskie, które zgodnie z przyjętymi obecnie trendami ma wspierać rozwój szkół technicznych w Polsce. Warto podkreślić, że konkurs ten jest unikatowym działaniem o tej tematyce w skali kraju.

Konkurs miał charakter trzyetapowy. Dwa pierwsze etapy odbyły się w internecie za pośrednictwem strony konkursu. Pisemny test finałowy odbył się w Zakładzie Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, który jest realizatorem konkursu.

W rywalizacji wzięło udział ponad 600 uczniów z 31 szkół z całej Polski. Do finału przystąpiło 41 uczniów z 11 szkół, spośród których wyłoniono 19 finalistów. Wyróżnieni uzyskali z rąk Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji prof. dr. hab. inż. Andrzeja Kolasy przysłowiowy „indeks” na studia o specjalności Technologia Poligrafii w Politechnice Warszawskiej.

Stoją od lewej: Zastępca Dyrektora IMiP ds. Naukowych dr hab. inż. Zuzanna Żołek-Tryznowska; Prodziekan ds. Studenckich WIP dr inż. Robert Biernacki; Dyrektor Instytutu Mechaniki i Poligrafii dr hab. inż. Marek Pawlikowski, prof. PW; Kierownik Zakładu Technologii Poligraficznych dr hab. inż. Georgij Petriaszwili, prof. PW; Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji prof. dr. hab. inż. Andrzej Kolasa; dr inż. Marta Gajadhur; Prorektor ds. Studenckich dr hab. inż. Janusz Walo, prof. PW; Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Anglojęzycznych dr hab. inż. Dawid Myszka, prof. PW/fot. BPW

Za organizację konkursu odpowiedzialni byli: Kierownik Zakładu Technologii Poligraficznych dr hab. inż. Georgij Petriaszwili, prof. PW, dr inż. Marta Gajadhur oraz dr hab. inż. Dawid Myszka, prof. PW - Prodziekan WIP.

Uroczystość finałową uświetniły władze Uczelni i Wydziału. Przemówienie wygłosił Prorektor ds. Studenckich dr hab. inż. Janusz Walo, prof. PW.

Oprócz Dziekana Wydziału WIP prof. dr hab. inż. Andrzeja Kolasy na uroczystości obecni byli również Prodziekani Wydziału: dr hab. inż. Dawid Myszka, prof. PW - Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Anglojęzycznych, dr inż. Robert Biernacki - Prodziekan ds. Studenckich oraz władze Instytutu Mechaniki i Poligrafii: dr hab. inż. Marek Pawlikowski, prof. PW - Dyrektor IMiP oraz dr hab. inż. Zuzanna Żołek-Tryznowska - Zastępca Dyrektora IMiP ds. Naukowych.

Finaliści II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poligraficznego dla uczniów szkół średnich/fot. BPW

Konkurs został zrealizowany z funduszy WIP, przy wsparciu sponsorów z branży poligraficznej: Heidelberg Polska, 3M Polska Sp. z o.o., KBA CEE Polska, huberGroup Sp. z o.o. Konkurs objęty był patronatem medialnym czasopism: Świat Druku, Poligrafika, Świat Poligrafii, Vidart, PrintPartner, Print in Poland.

Kolejna edycja konkursu rusza 15 listopada 2018 r.

Źródło: WIP PW