Stypendia w ramach programu Endeavour Scholarships and Fellowships

Stypendia Endeavour Scholarships and Fellowships

Do 30 czerwca 2014 r. trwa nabór wniosków na stypendia na podjęcie studiów oraz prowadzenie badań w Australii na rok 2015. Oferta kierowana jest również do naukowców. 

Oferta konkursowa adresowana jest m.in. do naukowców z Europy. Zgłoszenia mogą przesyłać studenci i badacze, którzy studiują lub prowadzą badania naukowe z dowolnej dziedziny nauki. Laureaci stypendium muszą zobowiązać się do powrotu do swojego kraju po zakończeniu pobierania stypendium.

Fundusze przeznaczone mogą być zarówno na studia magisterskie, jak i doktoranckie a także na prowadzenie badań w australijskich jednostkach naukowych.

Organizatorzy konkursu oferują stypendystom następujące wsparcie finansowe:

  • studenci studiów magisterskich - do 140 500 dolarów australijskich;
  • studenci studiów doktoranckich - do 272 500 dolarów australijskich;
  • stypendia badawcze (czas trwania 4-6 miesięcy) - do 24 500 dolarów australijskich.

Strona australijska oferuje także stypendia związane z podnoszeniem kompetencji przez naukowców.

Więcej informacji znajduje się TUTAJ