Stypendia rządu francuskiego dla naukowców

16 maja br. upływa termin składania wniosków o przyznanie stypendium rządu francuskiego na pobyt badawczy (BGF) w tym kraju. Podania mogą składać osoby przynajmniej ze stopniem doktora.

Program stypendialny rządu francuskiego (BGF) finansuje i ułatwia odbycie pobytu wybitnym polskim naukowcom (przynajmniej ze stopniem doktora), którzy planują przeprowadzić część badań we Francji. Stypendium dotyczy wszystkich dziedzin nauki, z wyjątkiem medycyny (młodzi lekarze z zagranicy mogą odbyć staż doskonalący w szpitalu - Les Hôpitaux de Paris).

Od blisko 55 lat, programy stypendialne przyczyniają się również do zwiększenia dynamiki wymian naukowych i akademickich między Francją i Polską.

Stypendium przyznawane w wysokości 1 375 € pozwala polskim naukowcom na sfinansowanie jednomiesięcznego pobytu badawczego we Francji, otrzymanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz dofinansowania do zakwaterowania. 

Prezentacja programów stypendialnych, warunki kwalifikowalności oraz aplikacji przedstawione zostały na stronie Instytutu Francuskiego w Polsce.

 

 

Źródło: Ambasada Francji w Polsce