Stypendia m.st. Warszawy dla doktorantów

Grafika informująca o zasadach programu stypendialnego

Ideą programu jest współpraca z młodymi naukowcami i promowanie urzędu jako miejsca badań

Do 12 lipca 2022 r. można zgłaszać wnioski do czwartej edycji programu stypendialnego m.st. Warszawy dla doktorantek i doktorantów. Stypendia przyznawane są młodym naukowcom, którzy zaproponują realizację projektu badawczego w jednym ze wskazanych obszarów.

W tym roku wnioski można składać w obszarach dotyczących: problemu marnotrawienia żywności, mobilności w mieście, typologii mieszkaniowych, różnorodności społecznej, zagospodarowania przestrzeni pod kulturę, czy dziedzictwa materialnego i niematerialnego w kontekście zarządzania lokalami.

Łączna maksymalna kwota stypendium to 30 000 zł. Okres przyznawania stypendium jest zależny od długości trwania projektu badawczego - maksymalnie do 12 miesięcy.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są TUTAJ>>

Źródło: Urząd m.st. Warszawy