„Studia z przyszłością” na WZ PW

III edycja Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z przyszłością” potwierdziła konsekwentny wzrost jakości kształcenia na Wydziale Zarządzania PW. W zeszłym roku tym prestiżowym odznaczeniem wyróżniono kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji na obu stopniach. Do tego grona dołącza teraz I stopień Zarządzania.

Ideą programu jest wyróżniać „kierunki i specjalności realizowane według nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy, zgodne z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego”. Komisja złożona z wybitnych postaci świata nauki po raz kolejny dostrzegła potencjał naszej oferty, wskazując drogę kandydatom żądnym pewnego, kompleksowego wykształcenia.

Serdecznie gratulujemy wszystkim Naukowcom i Dydaktykom WZ, którzy ciężką pracą i zaangażowaniem zasłużyli na ten certyfikat.

Więcej informacji na temat programu na stronie organizatora.

Źródło: WZ PW