Statistica. XIX edycja konkursu dla magistrów i doktorantów

Konkurs promuje najlepsze prace doktorskie i magisterskie przygotowane z zastosowaniem narzędzi statystyki i analizy danych zawartych w programach z rodziny Statistica. Zgłoszenia prac konkursowych będą przyjmowane do dnia 7 listopada 2016 r. 

Uczestnicy konkursu powinni wykazać się m.in. umiejętnościami poprawnego stosowania nowoczesnych metod analitycznych w różnych dziedzinach badań naukowych i zastosowaniach praktycznych. Do konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie i magisterskie przygotowane w polskich wyższych uczelniach i instytucjach naukowych, które przed upływem terminu zgłoszenia zostały obronione lub też otrzymały pozytywne recenzje i został wyznaczony termin ich obrony.

Nagrody

  • Pula nagród dla autorów i promotorów prac: 10 000 zł.
    Nagrody zostaną podzielone pomiędzy autorów i promotorów nagrodzonych prac.
  • Nagrody dla wydziałów promujących prace doktorskie i magisterskie:
    Szkolenie zamknięte dla grupy pracowników Wydziału wybrane z oferty kursów organizowanych przez StatSoft Polska.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 grudnia 2016 r.

Szczegóły w Regulaminie.

W XVI edycji konkursu na najlepszą pracę doktorską i magisterską zwyciężyło opracowanie obronione
na Wydziale Inżynierii Lądowej PW

Organizatorem konkursu jest firma StatSoft Polska we współpracy z Dell Software. Patronat nad konkursem sprawuje Polskie Towarzystwo Statystyczne.

Źródło: StatSoft Polska
Zdjęcie: Biuletyn PW